ساکولنت آلوئه کالکاروفیرا

ساکولنت آلوئه کالکاروفیرا

ساکولنت آلوئه کالکاروفیرا  Aloe calcairophila

ساکولنت آلوئه کالکاروفیرا  Aloe calcairophila

ساکولنت آلوئه کالکاروفیرا

یکی دیگر از گونه های آلوئه ساکولنت آلوئه کالکاروفیرا  Aloe calcairophila است . این ساکولنت متعلق به جنس آلوئه ها می باشد . اگر دوست دارید با این عضو از خانواده آلوئه ها آشنا شوید با ما همراه باشید.

ویژگی های ساکولنت آلوئه ...

به خواندن ادامه دهید