بذر شوید

2,000 تومان

تضمین بهترین کیفیت بذر توسط شرکت تولیدی بذر آذر سبزینه

بذر سبزی شوید:

وزن بسته : ۳۵ گرم

منشا: کشور ایران

بسته بندی : ایران

تاریخ تست بذر :۰۵/۲۰۱۷

قوه نامیه بذر : ۸۵ درصد

پاک کردن
شناسه محصول: نامعلوم دسته: ,

توضیحات

بذر شوید

بذر شوید

کاشت بذر شوید:

مرحله اول:

 • بذر مطلوب خود را با توجه به شرایط ذکر شده در قسمت معرفی گونه ها انتخاب کنید.
 • توجه داشته باشید که بهترین زمان برای کاشت بذر شوید از اواخر بهار تا اواخر تابستان است.
 • همچنین شما در مورد بذر شوید نمی توانید جا به جایی را انجام دهید.
 • در واقع شوید گیاهی حساس به جابه جایی است و نشا کاری آن با شکست مواجه می شود.

مرحله دوم:

 • مکانی را انتخاب کنید که رشد بذر شوید باعث آزار شما نشود.
 • این گیاه خود گشن بوده و به صورت خودرو بعد از کاشت رشد می کند. در واقع گیاهی مهاجم به شمار می رود.
 • مکان شما باید آفتاب کامل را دریافت کند و نسبتا خشک باشد.
 • بهترین طعم و عطر این گیاه در خاک فقیر و با تنش خشکی ایجاد می شود.

مرحله سوم:

 • بذرها را در سطح خاک بکارید و بر روی سطح خاک الک کنید.
 • بذر شوید نباید در عمق زیاد کاشته شود.
 • به عنوان قانونی کلی عمق کاشت بذر باید ۳ برابر اندازه بذر شما باشد.
 • بعد از کاشت آبیاری را به صورت کامل انجام دهید اما خاک نباید غرقاب شود.
 • برای راهنمایی بیشتر شما باید بذرها را در عمق نیم سانتی متر بکارید.
 • گیاهچه شما بعد از ۱۰ تا ۱۴ روز نمایان می شود.

مرحله چهارم:

 • بعد از آنکه ارتفاع گیاهچه های شما به حدود ۵  سانتی متر رسید می توانید بوته های شوید خود را تنک کنید.
 • بهترین فاصله برای قرار گیری بوته ها ۱۵ تا ۳۰ سانتی متر است.

مرحله پنجم:

 • بر روی خاک مالچ ارگانیک بریزید.

مرحله ششم:

 • زمانی که گیاه حدود ۱۰ تا ۱۵ سانتی متر رشد کرد می تواند جوانه انتهایی یا غالبیت انتهایی آن را حذف کنید
 • با حذف غالبیت انتهایی رشد جانبی گیاه را تحریک میکنید.
 • با تحریک رشد جانبی گیاه شما پر پشت تر و کوتاه تر خواهد بود

نویسنده: نسیم خدابنده لو

منبع: پادینا گل

اطلاعات بیشتر

وزن نامعلوم
ابعاد 9 x 14 cm
تنوع گونه شوید

شوید پا بلند, شوید پا کوتاه