آلیسوم

گیاه آلیسوم یا عسلی (Alyssum)

گیاه آلیسوم (Alyssum)

گیاه آلیسوم ، عسلی  یا قدومه

آلیسوم

نام فارسی قدیم: قدومه
نام فارسی رایج : مروارید ، آلیسوم ، عسلی ، گل عسل
به خواندن ادامه دهید
تکثیر کالانکوئه

تکثیر کالانکوئه

تکثیر کالانکوئه (kalanchoe)

تکثیر  کالانکوئه (kalanchoe)

تکثیر کالانکوئه

تکثیر کالانکوئه از طریق بخش های رویشی:

اکثر ارقام خوب گیاهانی که در آمریکا وجود دارند امروزه به صورت غیرجنسی از انتهای قلمه های ارقام تحت عنوان و معروف تکثیر شده اند .اکثریت ...

به خواندن ادامه دهید