کمبود عناصر غذایی

کمبود عناصر غذایی

کمبود عناصر غذایی در گیاهان

کمبود عناصر غذایی در گیاهان

کمبود عناصر غذایی

رشد گیاه دوست داشتنی شما کم شده و با وجود نور مناسب و آبیاری صحیح، برگ ها تغییر رنگ می دهند و می ریزند؟ مواد معدنی و مغذی یکی از فاکتور های کلیدی در رشد و زیبایی گیاه شما هستند. در مورد گیاهان خانگی در صورتی که گیاه شما دچار بیماری و آفت زدگی نشده باشد و چنین علائمی را نشان دهد به احتمال زیاد دچار کمبود است. پس با ما همراه باشید تا این کمبودها و راه های جبران آن ها را بررسی کنیم.

مواد مغذی یا عناصر مورد نیاز گیاه ۱۷ مورد هستند که اکسیژن، هیدروژن و کربن به طور طبیعی از طریق آب و هوا جذب شده و باقی عناصر از طریق خاک جذب گیاه می شوند. عناصر جذب شده از خاک به سه دسته ضروری ، پرمصرف و کم مصرف تقسیم می شوند که عناصر ضروری و پرمصرف به صورت درشت مغذی ها (MacroNutrients) و عناصر کم مصرف به صورت ریز مغذی ها(MicroNutrients) نیز دسته بندی می شوند.

درشت مغذی ها یا عناصر پرمصرف در گیاهان متشکل از ۶ عنصر هستند: نیتروژن ، فسفر ، پتاسیم، کلسیم ، منیزیم و گوگرد ؛ ریز مغذی ها نیز شامل کلر ، منگنز ، آهن ، روی ، مس ، مولیبدن و نیکل هستند

این دسته بندی نشان دهنده مقدار نیاز گیاه به هر عنصر می باشد و تعیین کننده اهمیت عناصر نیست چرا که نبود هریک از ریزمغذی ها نیز باعث ایجاد مشکل در رشد گیاه می شود. میزان رشد گیاه بر اساس عنصری که کمبود آن در گیاه وجود دارد تنظیم می شود در نتیجه کمبود هریک از این عناصر باعث کندی یا توقف در رشد گیاه می شود. اگر هیچ وقت به گیاه خود کود نداده اید و خاک گلدان آن را عوض نکرده اید، احتمال بروز کمبود در گیاه شما زیاد است.

چرا گیاه من دچار کمبود عناصر غذایی می شود؟

کمبود عناصر مورد نیاز گیاه به دو دلیل روی می دهد. در مورد اول عنصر مورد نیاز گیاه در خاک وجود ندارد یا مقدار آن در حدی نیست که نیاز گیاه را برطرف کند. اما در مورد دوم عنصر مورد نیاز گیاه در خاک وجود دارد اما به دلایلی برای گیاه قابل جذب نیست. وجود عنصر مورد نیاز به فرمی غیر قابل جذب برای گیاه یا پی اچ نامناسب خاک از جمله این موارد هستند.

کمبود عناصر غذایی

اکثر عناصر مورد نیاز گیاه در خاک های خنثی قابل جذب برای گیاه هستند

علائم کمبود

چگونه متوجه کمبود عناصر غذایی شوم؟

کمبود عناصر مختلف نشانه های متفاوتی را در گیاه ایجاد میکند که محل بروز بیشتر این علائم روی برگ های گیاه می باشد.
در ادامه به علائم ایجاد شده در اثر کمبود هریک از این عناصر می پردازیم
نیتروژن Nitrogen) N)

نیتروژن به منظور ساخت پروتئین ، اسیدهای نوکلئیک ، کلروفیل و… کاربرد دارد و کمبود آن می تواند باعث کند شدن یا توقف رشد شود. در صورت برطرف شدن کمبود این عنصر اثر آن به صورت فوری (و طی چند روز) دیده می شود.

علائم کمبود عناصر غذایی: رشد گیاه کم شده و برگ های قسمت پایینی گیاه زرد می شوند. بقیه برگ ها نیز دچار رنگ پریدگی شده و رنگ سبز کم رنگ پیدا می کنند. برگ های جوان اندازه ای کوچکتر و رنگ سبز کمرنگ خواهند داشت . در صورت ادامه پیدا کردن کمبود تمامی برگ ها زرد می شوند.

فسفر Phosphorus) P)

کمبود عناصر غذایی

فسفر برای ساخت قند ، انرژی و اسید های نوکلئیک به کار می رود و معمولا نشانه های کمبود آن به اندازه ی دیگر عناصر واضح نیست. کمبود فسفر در گیاهان جوان قابلیت تشخیص بهتری دارد و یکی از نشانه های مشخص آن کوتولگی گیاه است.

علائم کمبود عناصر غذایی: کوتولگی و رشد کم گیاه – تیرگی غیر طبیعی و ریزش برگ ها – به وجود آمدن رنگ پریدگی به رنگ بنفش در برگ های بالغ – در بعضی موارد در نوک برگ ها قهوه ای شدن و خشک شدگی دیده می شود

پتاسیم Potassium) K)

کمبود عناصر غذایی

پتاسیم در فعال سازی آنزیم های گیاه، فتوسنتز ، ساخت پروتئین و انقال کربوهیدرات ها در گیاه نقش دارد. کمبود پتاسیم در مراحل اولیه نشانه ای ندارد و در مراحل ثانویه زرد شدن کناره برگ ها به وجود می آید که بر خلاف کمبود نیتروژن قسمت میانی برگ سبز باقی مانده و نواحی خارجی برگ زرد می شود.

علائم کمبود عناصر غذایی: کند شدن روند رشد – زرد شدگی ، سوختگی و نکروز در قسمت های کناری برگ – در مراحل پیشرفته ، این علائم به قسمت های میان آوندی نیز سرایت می کند.

کلسیم Calcium) Ca)

کلسیم در ساخت دیواره سلولی نقش داشته و یکی از اجزای تشکیل دهنده آن نیز محسوب می شود. علائم کمبود کلسیم در بخش بالایی گیاه و در ساختار برگ های جدید دیده می شود و تاثیری روی برگ های بالغ ندارد.

علائم کمبود عناصر غذایی: بدشکلی و پیچ خوردگی به همراه رنگ تیره در برگ های جوان – خشک شدن مریستم انتهایی در برخی موارد – ساقه ضعیف

منیزیم Magnesium) Mg)

کمبود عناصر غذایی

منیزیم دارای نقـش ساختاری در کلروفیل بوده و کوفاکتوری برای تولید ATP در گیاه محسوب می شود. علائم کمبود منیزیم در مراحل پیشرفته می تواند مشابه کمبود پتاسیم باشد.

علائمکمبود عناصر غذایی: زرد شدن برگ های پایینی از نوک برگ به سمت دمبرگ و سبز ماندن رگبرگ ها

گوگرد Sulfur)S)

کمبود عناصر غذایی

گوگرد در ساخت بعضی آمینو اسیدها و کلروفیل در گیاه نقش دارد و کمبود آن باعث توقف ساخت پروتئین و کلروفیل می شود. نشانه های کمبود گوگرد تا حدی به کمبود نیتروژن و مولیبدن شباهت دارد اما تفاوت در آن است که کمبود گوگرد در برگ های جوان و جدید بروز می کند اما کمبود نیتروژن در برگ های بالغ دیده می شود.

علائمکمبود عناصر غذایی: برگ های جدید رنگ سبز کم رنگ و زرد دارند اما برگ های قدیمی تغییری نمی کنند – رشد کم می شود – در صورت ادامه دار بودن کمبود گیاه کوچک و ساقه ها نازک مانده و تمامی برگ ها به رنگ سبز کمرنگ در می آیند.

آهن Iron) Fe)

کمبود عناصر غذایی

آهن در سیستم تنفس و فتوسنتز گیاه نقش حیاتی داشته و کمبود آن باعث رنگ پریدگی بارز در برگ ها می شود. آهن در خاک های قلیایی جذب گیاه نمی شود و کمبود آن در این خاک ها بسیار شایع است.

علائمکمبود عناصر غذایی: نشانه های کمبود آهن ابتدا بر روی برگ های جوان دیده می شود و باعث رنگ پریدگی شدید ، زرد و سفید شدن ناحیه بین رگبرگی و سپس کل برگ های جوان می شود.

روی Zinc)Zn)

کمبود عناصر غذایی

روی در ساخت هورمون های مورد نیاز گباه و رشد بین گره ای آن نقش دارد. نشانه های کمبود روی در قسمت میانی گیاه دیده می شود.

علائم کمبود عناصر غذایی: رنگ پریدگی میان رگبرگی و به وجود آمدن حالت راه راه روی برگ

مس Copper)Cu)

کمبود عناصر غذایی

کمبود مس باعث توقف رشد، پیچیدگی برگ ها و همچنین خم شدن دمبرگ به سمت پایین می شود. برگ ها شل شده و ممکن است ریزش کنند.

منگنز Manganese) Mn)

زرد شدن میان رگبرگی در برگ های جوان علامت کمبود منگنز می باشد با این تفاوت که این رنگپریدگی به شدت آهن نیست و رگبرگ ها نیز سبز می مانند. در مراحل پیشرفته لکه های نکروزی در امتداد رگبرگ ها به وجود می آیند.

بر Boron) B)

کاربرد اصلی بر در ساخت دیواره سلول هاست و میزان نیاز آن درگیاهان مختلف به شدت متفاوت است . به طوری که کمبود آن در یک گیاه می تواند میزان سمیت در گیاه دیگر باشد. سمیت این عنصر از کمبود آن شایع تر می باشد.

علائمکمبود عناصر غذایی: کمبود بر به صورت یک رنگ پریدگی با شدت کم اما در سراسر گیاه دیده می شود و با رشد کم ساقه وریشه همراه است . ممکن است مریستم انتهایی نیز در اثر کمبود این عنصر از بین برود.

کلر Chlorine) Cl)

کمبود کلر در گیاه شباهت زیادی با بیماری های فیزیولوژیکی برگ دارد و باعث خم شدن یا خشک شدگی کناره های برگ به همراه لکه های نکروتیک در امتداد کناره ها دیده می شود.
کمبود کلر معمولا به علت وجود مقادیر زیاد آن در خاک دیده نمی شود.

چگونه کمبود های مواد مغذی را برطرف کنیم؟

در مورد گیاهان خانگی روش متداول برای جلوگیری از به وجود آمدن کمبودهای عناصر غذایی عوض کردن خاک گلدان می باشد. چراکه خاک گلدان دارای مقدار مشخصی از عناصر مورد نیاز گیاه است و در صورتی که این عناصر به وسیله کوددهی وارد خاک نشوند، خاک گلدان از مواد مغذی تهی خواهد شد.

روش دیگر نیز استفاده از کودهای مختلف است. در انواع صنعتی آن می توان به کود عمومی NPK اشاره کرد که نیاز گیاه به سه عنصر ضروری نیتروژن، فسفر و پتاسیم را تامین می نماید. کودهای ریز مغذی نیز به صورت جداگانه یا کمپلکس عرضه می شوند. برای مصارف خانگی می توان انواع محلول در آب این کود را تهیه نموده و با نسبت مشخص شده گیاه را با محلول کود آبیاری نمود.

*خاک هایی با بافت شنی و سبک یکی از دلایل به وجود آمدن نشانه های کمبود مواد غذایی هستند. پس در صورتی که با راه حل های گفته شده نیز گیاه همچنان دچار کمبود های متعدد در فواصل زمانی کوتاه می شود احتمالا بافت خاک آن مناسب نبوده و نیاز به تعویض خاک گیاه با خاک سنگین تر می باشد.

*مناسب نبودن پی اچ خاک یکی از دلایل بروز کمبود ریزمغذی ها در گیاهان است. از مناسب بودن pH خاک گیاه مطمئن شوید.

*توجه داشته باشید که مقدار زیاد عناصر غذایی (به خصوص در مورد عناصر کم مصرف) نیز باعث ایجاد حالت سمیت در گیاه می شود و ممکن است نشانه هایی مشابه کمبود بروز دهد

*در صورتی که به تازگی خاک گلدان خود را عوض کرده اید، از کود دادن به گیاه خودداری کنید. می توانید کوددهی را ۸ هفته پس از تعویض خاک انجام دهید.کمبود عناصر غذایی کمبود عناصر غذایی کمبود عناصر غذایی کمبود عناصر غذایی

لکه برگی

لکه برگی

لکه برگی

لکه برگی

لکه برگی

مقدمه

بیماری لکه برگی از مشکلات معمولی است که باغبانان با آن مواجه می شوند. علائم این بیماری کاملا  واضح بوده و به صورت لکه های متراکم روی برگ مشاهده می شود.در شرایط وخیم لکه ها به هم می پیوندند و پس از مدتی کل برگ را فرا می گیرند. این بیماری در اکثر اوقات توسط قارچ ها و بعضا توسط باکتری ها ایجاد می شود.گفتنی است برخی حشرات هم گاها باعث ایجاد این علائم می شوند که البته قصد راقم توضیح این گونه از عوامل نیست. لکه برگی در نهایت باعث از بین رفتن کامل برگ ها می شود که البته در این مورد و طبق طبیعت گیاهان، درختان پیرتر و ریشه دار تحمل بیشتری نسبت به گیاهان جوان در مواجهه با این بیماری دارند.لکه برگی

میزبان

از درختان میوه و سایه گستر تا صیفی جات مانند گوجه فرنگی و سیب زمینی و همچنین گیاهان زینتی مانند آکمئا،شمعدانی، لاله عباسی و … ، همه را در بر میگیرد.عوامل ایجاد لکه برگی معمولا اختصاصی عمل میکنند، به این معنی که روی گیاهی خاص با جنس و گونه خاص تاثیر می گذارند.پهنه ی میزبانی این بیماری تا حدی گسترده است که تقریبا هر گیاه در معرض هجوم بک یا چند پاتوژن است.

اهمیت

با توجه به پهنه میزبانی گسترده، اهمیت شناخت لکه برگی هم بیشتر می شود. این بیماری با ایجاد اختلال در پیشروی مراحل فتوسنتز( پروسه ای برای ایجاد انرژی که سبب تقویت و رشد گیاه و در نهایت مقاومت و کیفیت بیشتر آن میشود) باعث تصعیف گیاه میزبان شده و در صورت دامنه دار شدن بیماری و افزایش طول مدت اثرگذاری تا 2 الی 4 سال بعد، باعث کاهش رشد گیاه و کیفیت محصول و همچنین افزایش حساسیت گیاه میزبان در مقابل دیگر بیماری ها و آفات موقعیت سنج  می شود. البته خوشبختانه لکه برگی در بیشتر اوقات روی تعداد محدود و همچنین مساحت کوچکی از برگ ها رویت می شودکه در این صورت خطری جدی برای گیاه محسوب نمی شود. لازم به ذکر است در مواقعی که لکه برگی هر سال رخ نمی دهد یا آخر فصل رشد مشاهده می شود، آلودگی گیاهان به این بیماری به شدت کمتر است.لکه برگی

شناسایی

لکه برگی در سایزها،رنگ ها و شکل های متنوعی بروز می یابد، این تنوع وابسته به نوع و گونه ی عامل بیماری،گیاه میزبان و عوامل محیطی (خاصه آب و هوا) است. به طور معمول لکه برگی ابتدا در انشعابات و شاخه های درونی یا نزدیک به خاک دیده می شود. در این فضا ها هم رطوبت بیشتری جذب شده هم گیاه کمتر در معرض نور خورشید قرار می گیرد. لکه ها به طور تصادفی روی گیاه رخ می نمایند، این تصادفی بودن به دلیل معلق شدن عامل بیماری توسط باد یا پاشیده شدن آن طی آبیاری یا باران می باشد. بسته به نوع عامل بیمازی زا لکه برگی ممکن است روی برگ، زیر برگ یا هر دو طرف آن ظاهر شود. همچنین لکه برگی در شکل های مختلفی مثل زاویه دار یا کروی، صاف یا لبه دار،فرو رفته یا برآمده مشاهده می شود. رنگ های لکه بسیار متنوع بوده و در طیف های مختلف از زرد تا زرد-سبز و از قرمز-نارنجی تا قهوه ای و سیاه گسترده است.سایز های مختلفی از لکه برگی مشاهده می شود،لکه های بزرگ نشانه ی آلودگی بلند مدت و لکه های کوچک نشان دهنده ی تازگی آلودگی می باشند.

لکه برگی

نحوه ی زیست

عوامل بیماری لکه برگی معولا در باقیمانده ی برگ ها زمستان گذرانی می کنند. در همین مدت شاخه ها و جوانه های گیاه را هم آلوده می کنند.در فصل رشد گیاه، اسپور پاتوژن ها توسط باد و باران روی گیاهان مستعد شروع به فعالیت، رشد و تکثیر می کند. اکثر بیماری های لکه برگی به آب یا رطوبت (به مدت حداقل 12-24 ساعت) برای ایجاد آلودگی نیاز دارد. بلوغ عوامل بیماری زا بین یک تا دو هفته به طول می انجامد.در این مرحله اسپور یا باکتری های جدید می توانند در تمام زمین کشاورزی پخش شوند، که این امر باعث شروع موج دوم لکه برگی یا آلودگی دیگر گیاهان می شود.این چرخه هر زمانی که وضعیت آب و هوایی مناسب باشد باز هم تکرار می شود. در نتیجه در سال های پر باران و مرطوب، پاتوژن های عامل لکه برگی می توانند در درخت ها یا سایه ی بوته ها زیست مطلوبی داشته باشند.


لکه برگی

لکه برگی در ایران

لکه برگی در ایران مانند کشور های دیگر روی گیاهان متنوع و توسط عوامل بیماریزای متفاوتی رخ می دهد، که به چند مورد از آن ها اشاره می شود:

1- لکه برگی ذرت: سال 90 در منطقه باجگاه مشاهده گردید. باکتری عامل Pantoea stewartii تشخیص داده شد.

2- لکه برگی گیاهان زینتی: سال 88 در گلخانه های تهران یافت شد. باکتری عامل Pectobacterium carotoverua تشخیص داده شد.

3- لکه برگی باقلا: سال 93 در گیلان و مازندران مشاهده شد.قارچ عامل

Alternaria alternata بود.

4-لکه برگی آکمئا ( گیاه زینتی): اولین بار توسط آقای مهندس میرحسینی مقدم در شهر لاهیجان شناسایی شد. عامل بیماری Glomeralla cigulata تشخیص داده شد.

5-لکه برگی یوکا: در سالهای 70 – 69 در گلخانه های تهران،ورامین ،کرج و شمال کشور مشاهده گردید. عامل بیماری Discochora yuccae شناخته شد.

راه های کنترل

1- بیشتر درختان بعد از ریزش برگ توانایی بازگشت به حالت اولیه را دارند ولی بهبود درخت در گرو جمع کردن و از بین بردن برگ ها و شاخه های مرده است.

2- جلوگیری از آبیاری بیش از حد می تواند تا حد زیادی شرایط زندگی را برای عوامل بیماری سخت کند.

3-سالم نگه داشتن گیاه و تقویت آن به عنوان یک اصل کلی همیشه جوابگوست.

4- استفاده از بذرهای صدعفونی شده و مطمئن

5-جایگزین کردن گیاه جدید (این راه حل در صورت آسان بودن یا پیشرفت غیرقابل کنترل بیماری توصیه می شود.)

6- استفاده از قارچ کش هادر مواقع لزوم. معمولا نیازی به استفاده نیست مگر این که کل گیاه چند سال متوالی در معرض عامل بیماری زا باشد.

 پ.ن:برای انتخاب روش مبارزه یا نوع سم مراجعه به گیاه پزشک الزامی است.

حلزون

حلزون

حلزون ها و راب ها

حلزون ها و راب هاحلزون

حلزونها و رابها جزو آفات کشاورزی هستند که خصوصا در مناطق مرطوب به درختان مرکبات و انواع دیگر محصولات باغی و زراعی خسارت وارد میکنندو می تواننداز برگ ، ساقه ،میوه و پوست درختان تغذیه کرده و خسارت کمی و کیفی(ایجاد خوردگی) وارد میکنند.

چگونه از شر حلزونها خلاص شویم؟

راه های مختلفی برای از بین بردن این آفات وجود دارد:

مبارزه ی زراعی:

1-شخم خاک به سطح آوردن تخمهای حلزون و ایجاد پستی و بلندی های زبر سر راه این جاندار میشود. همچنین کلوخهای خاک که یکی از پناهگاه ها محسوب می شود از بین میرود.

2-گیاهان باقی مانده روی زمین و علف های هرز تاثیر زیادی در شیوع آفت دارد،مدفون کردن این مواد گیاهی باعث کاهش مواد غذایی در دسترس و کاهش جمعیت آن ها میشود.

3-برخی گیاهان مانند کلزا مطلوبیت بیشتر و برخی دیگر مطلوبیت کمی برای حلزون ها دارند با رعایت تناوب زارعی(تناوب کاشت گیاهان مطلوب و نامطلوب)میتوان جمعیت آنها را کاهش داد.

4-کشت بذر ها در عمق زیاد باعث عدم دسترسی به بذر می شود.

5-تغییر زمان کشت:تغییر زمان بندی کشت بذر ها به  طوری که مرحله ی حساحلزونس جوانه زنی گیاه پیش از مرحله ی خسارت آفت رخ داده و گیاه مقاومت بیشتری داشته باشد.

6-کاشت گیاهان جذب کننده: گیاهانی که این آفات به آنها علاقه بیشتری دارند( مثل کاهو،کلم،همیشه بهار،باقالا،لوبیا) را کاشته و بعد از تجمع آنها روی این گیاهان، آنها را جمع آوری کنیم.

7-کاشت گیاهان دفع کننده:بعضی گیاهان مثل سیر،پیازچه،آفتابگردان،نعنا و مریم گلی از نظر بو و طمع برای این آفت مطلوب نیستند. کاشتن این گیاهان در اطراف مزرعه و گیاهان محافظت شده باعث دوری این جانداران میشود.

مبارزه شیمیایی:

استفاده از آفت کش هایی همچون متیوکارب،تیودیکارب،سولفات آلومینیوم،سولفات آهن،سولفات مس و متالدهید. البته چون بسیاری از این سموم،سموم جانوری هستند(ساخته شده برای انهدام جانور)لذا بر روی انسان و حیوانات هم اثر گذاشته و خطرناک می باشند.بنابراین در مصرف آن ها حتما با گیاهپزشک مشورت کنید.

تله گذاری:

ساختن تله وقت زیادی میطلبد اما کارایی بسزایی دارد.

یکی از این تله های قابل ساخت، طرفی پلاستیکی است که باید طوری در زمین دفن شود که یک تا دو سانتیمتراز سطح خاک بالا بیاید و درون آن ماده ی جذب کننده ی حلزون مثل ماالشعیر یا محلول سرکه و شکر در آب (یک قاشق شکر یک قاشق سرکه در یک لیتر آب)یا میوه های تحمیر شده در آب ریخته شود.البته کارایی ماالشعیر بیشتر است اما بقیه از لحاظ اقتصادی به صرفه ترند.این جانوران در تاریکی برای تغذیه بیرون می آیند و به دام می افتند.

ایجاد موانع فیزیکی:

موانع زبر و سخت سر راه آفت، باعث آزار بدن نرم آنها و تغییر مسیردادن آنها میشود. برای ایجاد این موانع میتوانید از سنگ های ریز نوک تیز، پوسته تخم مرغ خرد شده، سبوس گندم، کاغذ سمباده ،مواد چسبنده و… استفاده کرده و آنها را به عرض 5 سانتی متر و ضخامت مناسب به دور گیاهان بریزید. البته این موانع باید پس از مدتی تجدید شوند.

مبارزه بیولوژیک:

دشمنان طبیعی این جانوران میتوانند جمعیت آنها را به طور چشمگیری کاهش دهند.از جمله این جانوران میتوان  لاک پشت، مار، وزغ، سمندر و پرندگانی مثل زاغ، کلاغ، جغد و اردک را نام برد. در صورت رانده نشدن این جانوران و جذب آنها به باغ( مثلا ساختن لانه برای پرندگان) جمعیت آنها کاهش میابد.

بید غلات

بید غلات (بید گندم )

بید غلات (بید گندم )

بید غلات (بید گندم )

بید غلات

Sitotorga cerealella بید غلات یا بید گندم ار آفات مهم انباری در سراسر دنیاست که جز راسته ی بالپولک داران یا Lepidoptera می باشد . البته پراکنش و پراکندگی این حشره در مناطق معتدل گرمسیری بیشتر است .

نحوه خسارت :

بید غلات
میزبان این حشرات در درجه اول گندم و ذرت در درجه دوم جو و ارزن و چاودار و به ندرت برنج می باشد . قطعات دهانی حشره کامل مکنده است و حشره بالغ به خوشه های نارس گندم و جو و … حمله و خسارت به بار می آورد . ولی خسارت اصلی را لاروهای این حشره به دانه های غلات می زنند .لارو ها این حشره درون دانه ها زندگی کرده و خسارت می زنند این خسارت بصورت کیفی و کمی است زیرا لارو فضولات خود را درون دانه انباشته می کند و محصول بوی نامتبوع و تهوع آور دارد .

مرفولوژی :

بید غلات
حشره ی کامل پروانه ای به طول 6میلی متر با بالهای جلویی باریک در انتها نوک تیز با رنگ روشن سفید مایل به زرد است که دارای لکه های تیره قهوه ای رنگ است بالهای عقبی خاکستری و لبه دار حاشیه ای هستند .

AngLa copy

لارو های کامل 6-8 میلی متر به رنگ سفید شیری و اندازه ی شفیره ها حدود 6/5-5 میلی متر هستند از اطلاعات بالا متوجه می شویم که این حشره دارای دگردیسی کامل است (تخم – لارو – شفیره – حشره کامل ) دارد قطعات دهانی این حشره مکنده است ولی خسارت اصلی را لارو ها درون دانه بوسیله ی آرواره های خود میزند .

سیکل زندگی :

بید غلات
جنس ماده ی این حشره بطور متوسط 150 تخم می گذارد و تا رسیدن این تخم ها به حشره بالغ و تکمیل سیکل حدود 5 هفته طول می کشد تخم ها بصورت تک تک یا توده ای گذاشته می شوند . پس از مدت کوتاهی لارو های جوان قرمز بیرون آمده و وارد دانه می شوند لارو های جوان از قسمت های نرم دانه ولی در سنین بالا کلیه محتویات دانه را می خورند . لاروها در درون بذر 4بار پوست اندازی می کنند .

بید غلات

لارو ها پس از تغذیه کامل پوسته ی دانه را بصورت دایره ای توسط آرواره ها خرد کرد سپس پیله ی ابریشمی تیره و درون آن به شفیره تبدیل می شوند . زمستانگذرانی این حشره در انبار در داخل توده ی گندم یا سایر غلات و در بهار با شروع جوانه زنی سیکل تکرار می شوند . از عوامل مهم بیولوژیکی در افزایش رشد جمعیت این حشره می توان به دما (درجه حرارت 25تا35 ) رطوبت (60٪) نور کافی می توان اشاره کرد .

مبارزه و کنترل آفات انباری :
کنترل فیزیکی :

بید غلات

1- تله های آغشته به چسب

2- دستگاه های مکش

3- الک کردن

4- ضربه و لرزش

5- تغییر دما و رطوبت محیط به طوریکه باعث کاهش قوه نامیه بذر یا جوانه زنی بی موقع نشود .

6- پرتودهی با اشعه ماورای بنفش یا گاما

7- استفاده از گاز ازن در ضد عفونی سازی غلات انباری که مراحل رشد حشرات را به مخاطره می اندازد.

کنترل بیولوژیک

بید غلات

توسط گونه های مختلف زنیور های پارازیتوئید یا برخی پاتوژن ها صورت می گیرد

کنترل شیمیایی

خاک های دیاتومه ( از بقایای فسیلی جلبک های تک سلولی تحت عنوان دیاتوم ها بوجود آمده و به رنگ های سفید خاکستری زرد قرمز پهن و مسطح هستند ) چون سطح فعال بیشتری دارند توانایی حشره کشی بالاتری دارند .

شته

آفید (شته)

آفید (شته)

آفید (شته)

شته

برگهای زرد و تخریب شده، بازماندن از رشد و ذرات سیاه رنگ چشبان و غیرقابل دید روی گیاه میتواند به این معنی باشد که گیاه شما مورد حمله شته قرار گرفته است.

شته

آفید از پهنه ی گسترده ای از انواع گیاهان تغذیه میکند و در نمونه های شدید، گیاه دیگر نمیتواند رشد کند.همزمان با تغذیه ، آنها موادی چسبان ترشح میکنند که عسلک نامیده میشود. عسلک به سرعت مورد هجوم قارچ قرار میگیرد و دودی رنگ میشود. همچنین ویروسها را منتشر میکنند که بسیاری از این ویروسها علاج ناپذیر هستند.به همین دلیل کنترل آنها بسیار مهم است.

مبارزه با شته :

شته

این حشرات به خوبی نسبت به حشره کش ها واکنش نشان نمیدهند اما شما می توانید با تضعیف آنها و مدریت باغتان، آفیدها را تحت کنترل خود قرار دهید. این حشرات دشمنان طبیعی زیادی دارند که استفاده از آنها برای کنترل، از هر روش در دسترس دیگری بهتر می باشد. پرورش دادن حشراتی که دشمن طبیعی این حشرات هستند( مانند بال توری و کفشدوزک) یک روش بسیار خوب برای کنترل بیولوژیک  شته هاست. کاشتن گیاهانی مانند نعناع،رازیانه،شوید،بومادران و قاصدک کمک میکند که این حشرات مفید به باغ شما حمله کنند. حشره کش ها حشرات پرداتور(حشرات شکارگر) را بیشتر از شته ها از بین میبرند بنابراین جمعیت شته ها غالبا بعد از اسپری کردن حشره کش افزایش می یابد. استفاده از راه های طبیعی برای کشتن آفید ها ، حشراتی که دشمن طبیعی آنها  هستند را حفظ میکند.

شته

زمانی که حشرات شکارگر خم میشوند تا شته ها را از بین ببرند، مورچه های داخل باغ( یا باغچه) از شته ها محافظت میکنند. مورچه ها از عسلک تولید شده ی شته ها تغذیه میکنند بنابراین این بهترین دلیل برای دفاع کردن مورچه ها از این منبع ارزشمند و دلخواه آنهاست. خلاص شدن از شر مورچه ها در کنترل این حشرات مزاحم اهمیت به سزایی دارد. پوشاندن قسمت های پایینی ساقه گیاه با ماده ای چسبناک موجب گیر افتادن مورچه ها و ممانعت از بالا رفتن آنها از ساقه میشود. همچنین شما میتوانید  ماده ی چسبناک را به تنه ی درختان و بوته هایی که پوستی ضخیم دارند آغشته کنید.

کنترل ارگانیک شته

شته

یک اسپری آب قوی به وسیله شلنگ به بسیاری از این حشرات ضربه خواهد زد و آنها قادر به بازگشت نخواهند بود.همچنین بعضی از عسلک ها شسته میشوند. اسپری کردن گیاهان هر روز باید انجام شود تا زمانی که گیاه دیگر حشره ای  نداشته باشد.

شته

گیاهانی را برای کنترل خانگی این آفت  پرورش دهید. گیاهان زیر برای آفید ها جذاب بوده و برای کنترل ارگانیک  مناسب هستند. پرورش این گیاهان دور از دیگر گیاهان باغ باعث فریب آن ها و نگه داشتن باغ عاری از آنها میشود.

 • گل لادن
 • گل ستاره
 • گل ختمی
 • گل زبان در قفا
 • بگونیا
 • گل شاه پسند
 • گل کوکب

 

منبع

 

تاثیر نور بر گیاهان

تاثیر نور بر گیاهان

تاثیر نور بر گیاهان

تاثیر نور بر گیاهان

نور عامل ادامه حیات در زمین است. در نتیجه تاثیر نور بر گیاهان قابل انکار نیست . اما چرا گیاهان به نور نیاز دارند؟ مایل هستید بدانید گیاه شما به چه مقدار نور نیاز دارد و چگونه باید کمبود نور در گیاه را تشخیص داد. پس با ما همراه باشید، در ادامه به این موارد خواهیم پرداخت.

تاثیر نور بر گیاهان و رشد آن ها

تمامی موجودات برای رشد به انرژی نیاز دارند. کسب انرژی در گیاهان به وسیله فرآیندی به نام فتوسنتز انجام می شود که نور در این فرآیند نقش اساسی دارد. فتوسنتز به معنای “ساخت نوری” می باشد که اهمیت نور را در این فرآیند نشان می دهد. گیاهان با دریافت نور و استفاده از آن به همراه فاکتورهای دیگر انرژی مورد نیاز خود را تامین کرده و مواد مورد نیاز خود را می سازند.

گیاهان به چه نوع نوری نیاز دارند؟

نیاز به نور در تمامی گیاهان وجود دارد اما این نیاز در تمام گیاهان از نظر کمی و کیفی برابر نیست. کیفیت، شدت و طول مدت نوردهی تاثیر مستقیمی بر رشد گیاهان دارند

کیفیت نور

کیفیت نور یکی از فاکتور های مهم در پرورش گیاهان خانگی می باشد. کیفیت نور ، به زبان ساده، به رنگ نوری که به سطح گیاه می رسد اطلاق می شود. رنگ نور بر اساس طول موج طیف نور مشخص می شود. گیاهان قادر هستند طیف هایی از نور را بهتر از دیگر طیف ها جذب و استفاده کنند.

نورهای قرمز و آبی بیشترین اثر را بر رشد گیاه دارند و نورهای سبز و زرد اهمیت کمی در رشد گیاه دارند. نورهای سبز و زرد معمولا از سطح گیاه بازتاب شده و جذب گیاه نمی شوند، که رنگ سبز گیاهان نیز به علت بازتاب این رنگ ها از سطح گیاه می باشد.

گیاهان برای رشد مناسب به نسبت متعادلی از نور آبی و قرمز نیاز دارند که نور خورشید این نسبت متعادل را برای گیاه فراهم می آورد. نور آبی معمولا در رشد شاخ و برگ گیاه نقش دارد، در حالی که رنگ قرمز به همراه آبی مشوق گلدهی در گیاه هستند.

تاثیر نور بر گیاهان

در کنار کیفیت نور، کمیت آن نیز از اهمیت بسیار زیادی برخوردار است. چرا که بهترین نور هم در صورتی که شدت کافی نداشته باشد و به مدت مناسب به گیاه نرسد به رشد آن کمکی نخواهد کرد. همانطور که اشاره شد شدت و مدت تابش نور دو فاکتور تعیین کننده کمیت نور هستند.

شدت نور

معمولا هنگامی که شدت نور افزایش می یابد، میزان فتوسنتز و رشد گیاه نیز افزایش می یابد که این اهمیت تاثیر نور بر گیاهان و رشد را نمایان می سازد. در اکثر موارد نور داخل فضاهای خانگی برای رشد گیاهان کم بوده و کمبود نور شایع ترین عامل محدودکننده رشد گیاهان خانگی می باشد. البته این مشکل در اتاق هایی با پنجره های دارای نورگیر خوب وگیاهان سایه پسند آپارتمانی کمتر دیده می شود.

باید توجه داشت که نور زیاد می تواند عامل محدودکننده ای به نام دما را نیز با خود به همراه داشته باشد. در مناطق گرمسیر، برخی گیاهان دارای نیاز نوری بالا باید در محلی قرار بگیرند که از تابش مستقیم آفتاب در امان بمانند در حالی که نیاز نوری آن ها نیز تامین شود. در حالی که در مناطق معتدل می توان همین گیاهان را در نور مستقیم خورشید قرار داد.

مدت زمان نوردهی

به مدت زمانی که گیاه در طول یک روز در معرض نور قرار می گیرد مدت زمان نوردهی گفته می شود. گیاهان معمولا نمی توانند نور 24 ساعته را تحمل کنند اما ساعت نوردهی بالا می تواند برای آن ها مفید باشد.

به طور کلی گیاهان در مورد کمیت به سه گروه کم نیاز یا سایه دوست ، گیاهان با نیاز متوسط یا نیمه آفتابی و با نیاز بالا یا آفتابی تقسیم می شوند. در حالی که گیاهان آفتابی به حداقل 8 ساعت نور مستقیم خورشید در روز نیاز دارند، ممکن است گیاهان سایه دوست به چند ساعت نور معمولی در روز اکتفا کنند.

گیاه من به چه مقدار نور نیاز دارد؟

گیاهان بر اساس نیاز نوری خود به میزان حداقلی از نور در طول یک روز نیاز دارند. پیشگیری بهتر از درمان است پس اگر گیاه شما علائم کمبود نور را نیز نشان نداده بهتر است از مناسب بودن نور دریافتی آن مطمئن شوید. اما مقدار نور دریافتی گیاه را نمی توان به وسیله چشم سنجید. چرا که به علت خودتطبیقی چشم با محیط، معمولا محیط های نامناسب نوری نیز روشن به نظر می رسند.

پس برای سنجش نور محیط به ابزار مخصوص این کار نیاز است. ابزار های مخصوص نور سنجی وجود دارند اما برای نگهداری از یک گیاه خانگی نیازی به هزینه برای خرید چنین ابزاری ندارید . یک تلفن همراه هوشمند که به سنسور نور مجهز باشد نیز می تواند همان کار را برای شما انجام دهد. در این صورت تنها لازم است یکی از نرم افزار های سنجش نور محیط را دریافت کرده و سنسور سنجش نور محیط تلفن همراه خود را در محل قرارگیری گیاه قرار دهید. معمولا نور دریافتی بر اساس واحد lux بیان می شود. بر این اساس گیاهان را این گونه طبقه بندی می کنیم:

– گیاهان با نیاز نوری کم: گیاهان با نیاز نوری کم، معمولا باید شدت نوری معادل 500 تا 2500 لوکس دریافت کنند

– گیاهان با نیاز نوری متوسط : این گیاهان به شدت نوری معادل 2500 تا 10000 لوکس برای رشد مطلوب نیاز دارند. نور بیشتر در رشد بهتر این گیاهان تاثیر خواهد داشت.

– گیاهان با نیاز نوری بالا: این گیاهان باید از نور مستقیم خورشید استفاده کنند و با استفاده از نور های مصنوعی معمول خانگی رشد خوبی نخواهند داشت. این گیاهان به حداقل 10000 لوکس شدت نور نیاز دارند.

نشانه های کمبود نور در گیاه

ممکن است گیاه شما نور مورد نیاز خود را دریافت نکند که باعث ایجاد علایم کمبود نور در گیاه می شود. گیاهانی که نور کمی دریافت می کنند یا نور دریافتی ان ها کیفیت مناسبی ندارد، علایم زیر را خواهند داشت:

-ساقه های گیاه نازک و کشیده (مرتفع) خواهند شد

– گیاه به سمت نور متمایل می شود

– گیاه ضعیف شده و رشد بسیار کم می شود

– برگ ها زرد رنگ و کوچک خواهند شد

– در کناره برگ ها علایم قهوه ای دیده می شود.

– برگ های پایینی خشک می شوند

– برگ های ابلغ رنگ متفاوت خود را از دست خواهند داد

در صورتی که گیاه شما نور کمی دریافت می کرده و برگ های آن در سایه رشد کرده اند از انتقال ناگهانی آن به نور زیاد خودداری کنید چرا که این کار باعث سوختگی برگ های گیاه خواهد شد. با افزایش تدریجی نور، مقاومت به نور با شدت بالا افزایش می یابد و گیاه صدمه نخواهد دید.

چگونه نور مناسب را تامین کنیم

ساده ترین راه جابجا کردن گیاه خانگی و انتقال آن به مکانی پرنور در نزدیکی پنجره یا مکان های مشابه است. اینگونه دشما می توانید تاثیر نور بر گیاه را مشاهده کنید . اما اگر دسترسی به نور مناسب ممکن نباشد یا قصد استفاده از گیاه به عنوان دکور در مکانی کم نور را داشته باشید چه می توان کرد؟

یکی از راه های جبران این کمبود و استفاده از گیاهان برای دکوراسیون در تمامی نقاط خانه، استفاده از لامپ های الکتریکی برای تامین نور مورد نیاز گیاه می باشد. لامپ های فلورسنت و کم مصرف (CFL) از مناسب ترین و در دسترس ترین انواع لامپ ها برای تامین نیاز گیاه به شمار می آیند. لامپ های مخصوص رشد گیاهان و انواع لامپ های دیگر (مانند بخار سدیمی) نیز وجود دارند که برای استفاده خانگی به اندازه لامپ های ذکر شده رایج نیستند.

تاثیر نور بر گیاهان

لامپ های فلورسنت و کم مصرف که نور سفید سرد دارند به علت طیف آبی زیادی که ایجاد می کنند بهترین گزینه برای تامین نور مورد نیاز گیاه، جوانه زنی و رشد آن هستند. اما در کنار نور آبی ، گیاه به طیف قرمز نیز نیاز دارد تا تعادل نوری همانند نور خورشید در گیاه ایجاد شود. این تعادل در گلدهی گیاهان در فضای بسته موثر خواهد بود. لامپ های فلورسنت با طیف گسترده و رنگی معمولا انتخاب مناسبی برای این منظور می باشند. لامپ های ال ای دی نیز جدیدترین نوع منبع روشنایی در این زمینه می باشند که به صورت مخصوص رشد و خانگی وجود دارند. این لامپ ها علاوه بر مصرف کمتر انرژی ،گرمای کمی نیز ایجاد میکنند که اجازه می دهد لامپ را به گیاه نزدیک تر کرده و از نور آن استفاده بیشتری شود. از انواع خانگی این لامپ ها با نور 5000k-6500k می توان برای رشد شاخ و برگ گیاه و از انواعی از آن با نور 2700k-3000k برای ایجاد تعادل نوری در گیاه و گلدهی استفاده کرد.

تاثیر نور بر گیاهان

لامپ های فلورسنت مخصوص رشد

* لامپ های رشته ای منبع خوبی از طیف های قرمز و نارنجی هستند اما به تنهایی نیاز گیاه را برطرف نمی کنند، چرا که طیف آبی در این لامپ ها بسیار کم می باشد. این نوع از لامپ گرمای بسیار تولید می کند که اثری سو روی گیاه دارد. با دور کردن آن ها از گیاه نیز شدت نور تحت تاثیر قرار خواهد گرفت. این موارد در کنار عمر کم این لامپ ها و مصرف بالا، این نوع از لامپ ها را به گزینه ای نامطلوب برای رشد گیاهان تبدیل می کند.

* در صورتی که گیاه به نور طبیعی دسترسی دارد و نور مصنوعی تنها به عنوان نور کمکی استفاده می شود استفاده از لامپ های با طیف آبی کافیست و نیاز به طیف قرمز توسط نور خورشید تامین خواهد شد.

برای تامین نور گیاهان به صورت مصنوعی گیاهان باید در فاصله 15 تا 30 سانتی متری از منبع نور قرار گیرند. چراکه در فاصله های بیشتر از این مقدار میزان نور به شدت افت می کند. همچنین در صورتی که گیاه به صورت عمودی در زیر لامپ فلورسنت قرار گیرد بیشترین نور را دریافت خواهد کرد. همچنین می توان از سطوح بازتابنده برای استفاده حداکثری از نور ، بهره جست.

بهترین مدت نوردهی مصنوعی برای گیاهانی که نور طبیعی دریافت نمی کنند باید به مدت 16 تا 18 ساعت صورت بگیرد. در صورتی که گیاه نور طبیعی را نیز در کنار نور مصنوعی دریافت می کند . این زمان می تواند به 12 ساعت کاهش یابد (برای بهترین رشد). همچنین بهترین زمان برای نور یاری گیاه در زمان روشنایی روز است و نوردهی در زمان تاریکی و غروب خورشید تاثیر کمتری خواهد داشت

تاثیر نور بر گیاهان

لامپ های LED مخصوص رشد

تریپس(Haplothrips)

تریپس(Haplothrips)

تریپس(Haplothrips)

تریپس

معرفی

تریپس

تریپس (haplothrips) آفت مهمی می باشد که میزبانان متعددی دارد و صدمات آن به نسبت زیاد است، گونه های مختلف آن به طور کلی روی گیاهان زینتی، سبزیجات و میوه خسارت وارد میکند. از جمله گیاهانی که مورد حمله تریپس قرار میگیرند به عنوان مثال میتوان گندم، پنبه، فلفل، خیار، گوجه فرنگی، سیب زمینی، پیاز، بادمجان، کاهو، کدوئیان، انگور،مرکبات و انواعی از گیاهان زینتی را نام برد.

تریپس

تریپس ها دارای بدنی تقریبا شفاف با اندامی باریک هستند و طول بدن آنها میتواند بین 0.5 تا 5 میلیمتر باشد. زمانی که بال ها خوب رشد کرده باشد به صورت دو جفت بال بلند، باریک و پوشیده از ریشک های متراکم دیده میشود. و این علت که حشره در طول مدت زمان استفاده از گیاه زیر سطح برگ مستقر میشود تشخیص آن را با مشکل روبرو میکند.

نحوه ی ایجاد خسارت:

تریپس

این آفت با تغذیه از شیره ی گیاهی روی برگ ها و گلبرگ ها به گیاه صدمه میزند و اکثراً مایل به استفاده از بافت های جوان است.چنانچه شدت خسارت بالا باشد، برگ های گیاه خشک شده و از بین میروند. تریپس میتواند به سرعت منتقل شده و گیاهان سالم اطراف را آلوده کند بنابراین مراقب سایر گیاهان خود باشید. همچنین متاسفانه این حشره در مواردی ناقل انواعی از ویروس ها است.

علائم آفت زدگی:

تریپس

 • در ابتدا روی برگ های جوان حالت نیش زدگی ایجاد میکند که بعد از مدتی این لکه های کوچک و کروی شکل به رنگ نقره ای در می آیند.

photo_2016-06-07_21-42-17

 • برگ ها زشت و دفرمه (بدشکل) و معمولا دچار پیچیدگی و تغییر رنگ میشوند.

2.

 • روی گلبرگ ها رگه های قهوه ای مانند ایجاد میکنند. ( دقت داشته باشید که اگر گل هایی با رنگ روشن دارید بیشتر در معرض خطر قرار دارند، این حشره خصوصاً به رنگ زرد و صورتی تمایل بیشتری از خود نشان میدهد.)

3

 • در صورت وجود میوه احتمال دفرمه شدن یا کوچک ماندن آن هست.
 • همانطور که در بالا اشاره شد با ادامه ی این روند گیاه ممکن است ضعیف و پژمرده به نظر برسد.

روش مبارزه:

 • پس از مشاهده حشره روی گیاه، آن را بشوئید

تریپس

 • در گلخانه ها و مزارع برای جمع آوری حشره از کارت های زرد و آبی استفاده میکنند.
 • کنفیدور یا ایمیداکلوپراید: از جمله سم های سیستمیک که برای گیاهان زینتی حدود 0.3 تا 0.7 میلی لیتر در 1 لیتر آب و برای سایر گیاهان حدوداً 0.4 میلی لیتر در 1 لیتر آب استفاده میشود. این سم همچنین برای ضد عفونی کردن بذرها بکار میرود به این صورت که ترکیبی از آب و سم به نسبت 1:1.5 بسازید و بذرها را به این محلول آغشته کنید. ( به منظور اطمینان از کارشناس سم دستور مصرف را جویا شوید.)
 • دی کلرووس: این سم با وجود غیر سیستمیک بودن روی حشرات مکنده عمل میکند و باقی مانده ی سم بعد از سه روز از بین خواهد رفت. برای این سم ترکیب 2 تا 2.5 میلی لیتر در 1 لیتر آب مناسب است.
 • از سموم دیگری نظیر ابرون، پرمترین، موونتو و… نیز میتوان استفاده کرد.

نکته : توجه داشته باشید برای استفاده از هر نوع سم و کنترل شیمیایی باید باید به گیاه پزشک مراجعه کنید و بر اساس توصیه های یک گیاه پزشک اقدام به استفاده از سم کنید.

منبع

کنه تار عنکبوتی (Spider mite)

کنه تار عنکبوتی

کنه تار عنکبوتی (Spider mite)

کنه تار عنکبوتی

معرفی کنه تار عنکبوتی

کنه تار عنکبوتی

این کنه که با نام های دیگری از جمله کنه ی تارتن و کنه معمولی شناخته میشود از خطرناک ترین آفات گیاهان آپارتمانی،گلخانه ای،زراعی وباغ ها بوده که در صورت عدم درمان موجب مرگ گیاه میشود.

علائم

کنه تار عنکبوتی

ازعلایم آلودگی این آفت میتوان به ایجاد لکه های زرد و قهوه ای رنگ (در صورت عدم درمان کل برگ قهوه ای رنگ میشود ) و وجود تارهای کنه بر روی برگ ها و شاخه ها ،لوله ای شدن ،خشک شدن و ریزش برگ ها اشاره کرد. علت ایجاد این لکه ها بر روی برگ ها این است که این نوع کنه از سلول های سطح زیرین برگ تغذیه کرده و کلروفیل برگ را از بین میبرد.

تشخیص

کنه تار عنکبوتی

کنه ی تارتن دارای ساختمان بدنی بسیار ریز و بیضی شکل است که طول آن حدود 4/0_5/0 میلیمتر بوده  و مشاهده ی آن با چشم غیر مسلح دشوار میباشد.اگر احتمال میدهید گیاه شما آلوده به این نوع آفت میباشد کافیست یک ورق کاغذ را زیر سطح برگ قرار داده و به آرامی آن را تکان دهید ،اگر کنه بر روی گیاه وجود داشته باشد شما آنها را به صورت ذراتی شبیه به فلفل بر روی کاغذ مشاهده می کنید.

پیشگیری

n00169450-b

برای پیشگیری از حمله ی این نوع کنه بر روی گیاه راه های متعددی وجود دارد از جمله:

1-جلوگیری از گرم شدن محیط نگهداری گیاه

2-کاهش گرد و غبار موجود در فضا (تجمع گرد و خاک بر روی برگ باعث ازدیاد و بقاء آفت می شود)

3-عدم استفاده ازسموم حشره کش وگوگرد ویا ترکیبات آن (به منظور کنترل ودفع سفیدک های پودری) درطیف وسیع

4-آبیاری اصولی هرگیاه به منظورجلوگیری از واردشدن تنش آبی به آن .

روشهای مبارزه با آفت کنه تار عنکبوتی

کنه تار عنکبوتی

راههای مقابله به سه طریق امکان پذیر می باشد:

1-روشهای طبیعی

2- روشهای بیولوژیکی

3- روش های شیمیائی

روشهای طبیعی  :

1-شستشوی گیاه با آب خالص وبا فشار مشخص به صورتی که تمام سطح گیاه به طور کامل شسته شود(از مهمترین قسمتها شستن سطح زیرین برگ و سرشاخه هادر درختان تازه هرس شده می باشد)

2-اسپری کردن گیاه با مخلوط آب و مایع ظرفشوئی (حدود 5/. – 3لیترمایع ظرفشوئی درصد لیترآب )،که دراین روش مداومت وتکرار تاحصول نتیجه لازم می باشد.

روشهای بیولوژیکی :

این نوع کنه دشمنان زیادی دربین گروه بند پایان دارند  از سن و کنه شکارگر و کفشدوزک های کنه خوار می توان نام برد.که برای شناخت بهترودقیق آن لازم است باگیاه پزشک مشورت شود.

روشهای شیمیائی :

شرط اول استفاده از سموم دراین نوع مبارزه مشخص شدن اندازه و وجود تراکم لازم از این نوع کنه می باشد.وبرای تشخیص آن لازم است به گیاه پزشک مراجعه گردد.

ازسموم رایج برای گیاهان زراعی می توان به نمونه های زیراشاره کرد:

نام تجاری نام عمومی موارد مصرف
Tedion  V-18 Tetradifon پنبه- سبزی-سویا
Omite Propargite پنبه-چغندر قند

عدم درمان وبی توجهی به این نوع کنه باعث جلوگیری از رشد گیاه و در نهایت به مرگ آن منجر می گردد ومی بایست جهت استفاده از سموم حتما” با گیاه پزشک مشورت گردد.

منبع

 

علائم کمبود آب گیاهان

علائم کمبود آب گیاهان

علائم کمبود آب  گیاهان

Codiaeum_petra_Croton copy

یکی از بزرگترین و شایعترین مشکلات در باغبانی کمبود آب گیاهان در اثر ابیاری کم است.

کم آبی برای گیاه اثرات مخربی به همراه دارد. کمبود آب گیاهان باعث نرسیدن مواد مغذی مورد نیاز گیاه که در اب یا خاک وجود دارند می شود چرا که مواد مغذی خاک نیز در صورت وجود اب در دسترس گیاه قرار می گیرند. حال که بخشی از اثرات مخرب این وضعیت را برای گیاه دانستیم ، این سوال مطرح می شود که چگونه می توان این وضعیت را تشخیص داد؟

خشکسالی در ماه های گرم سال یکی از واضح ترین کم ابی هاست. در طول تابستان ممکن است برای هفته ها باران نبارد. در این زمان نیاز است گیاهان خود را ابیاری کنید چون در صورت تامین نشدن نیاز گیاهان به اب رشد انها متوقف خواهد شد، باردهی نخواهند داشت و در صورت ادامه این وضعیت گیاهان از بین خواهند رفت.

کمبود آب گیاهان

تامین نکردن نیاز گیاه به آب بدترین کاریست که می توان انجام داد. پس کاشت گیاهان در زمین هایی که قابلیت نگه داشتن اب را ندارند ، مانند زمین های شنی، باعث خواهد شد به دلیل زهکشی طبیعی خاک که اب کمی را برای گیاه باقی می گذارد، گیاه شما به خصوص در ماه های گرم سال به اب کافی دسترسی نداشته باشد. اما باید توجه کرد که خاکی که اب زیادی را نگه می دارد نیز می تواند باعث اسیب به گیاه شود.

گیاهانی که تحت تاثیر کم ابی قرار گرفته اند برگ های زرد یا خشک شده در قسمت های پایینی گیاه دارند. پس اگر چنین علامتی را مشاهده کردید احتمالا گیاه شما دچار کم ابی شده است، گیاه دچار کم ابی برای حفظ رطوبت ساقه و ریشه خود با اب کمی که در اختیار دارد ، اب را از برگ ها می گیرد که در نتیجه برگ ها زرد شده و پژمرده می شوند و در نهایت از بین می روند. گیاهان دچار کم ابی ریشه هایی در سطح خاک نشان می دهند و زمین اطراف گیاه نیز ترک می خورد. در این صورت میتوانید مطمئن باشید که گیاه شما اب کافی دریافت نمی کند.  (این موارد به خصوص در مورد گیاهان داحل گلدان صدق می کند)

پس مطمئن شوید که به گیاه خود به اندازه کافی اب می دهید چرا که در  غیر این صورت نتیجه ای که از گیاه انتظار دارید را دریافت نخواهید کرد و گیاهی سالم و با عمر طولانی نخواهید داشت.

منبع

 

مینوز مرکبات

مینوز مرکبات

مینوز مرکبات

مینوز مرکبات

مینوز مرکبات ( phyllocnistis citrella ) حشره ای از راسته پروانه سانان است که به وفور در مناطق گرمسیر یافت می شود.این حشرات عموما در باغات مرکبات اعم از پرتقال،لیمو،گریپ فروت،کامکوات و … مشاهده می شوند.

لازم به ذکر است نمونه هایی از رویت مینوز مرکبات روی برگ های گیاهان زینتی نیز گزارش شده است.خسارت عمده ی مینوزها در مرحله لاروی و به صورت پیچیدگی برگ ها و مارپیچ های موجی شکل روی برگ ها و میوه ها می باشد. در صورت بالا رفتن آلودگی مشاهده ی 6 تا 8 لارو روی هر برگ دور از ذهن نیست.

عدم کنترل این آفت در فواصل طولانی مدت باعث محدود شدن رشد گیاه،کاهش میزان باردهی و از بین رفتن توان نهال جوان می شود.البته گیاهان سالم و مسن تا حد قابل ملاحظه ای در مقابل این صدمات مقاومت نشان می دهند.
6
شناسایی

حشره کامل مینوز بسیار کوچک (به طول 4 تا 8 میلی متر) ، با بدنه ی روشن و بال های جلویی قهوه ای (یا نقره ای) و سفید قابل تشخیص است.بال های عقبی این حشره سفید رنگ و ریش ریش هستند.همچنین لارو این حشرات به رنگ سبز شفاف بوده و عمدتا در حال تغذیه و تحرک روی برگ می باشد.لارو های مینوز همراه با حفاری و حرکات مارپیچ،فضولات تیره رنگ خود را روی برگ رها می کند.نکته قابل تامل در رابطه با لاروها، مصرف 1 تا 7 سانتی متر مربع از هر برگ و حفر کلی 6 تا 11.5 اینچی توسط تنها یک لارو است! راه دیگر شناسایی مینوزها تشخیص پیچیدگی برگ و سپس یافتن شفیره ی این پروانه سان می باشد.

چرخه زندگی

مینوز مرکبات چهار مرحله زیستی دارد: تخم،لارو،شفیره،حشره کامل.این حشرات درون خاک و زیر برگ های گیاه میزبان زمستان گذرانی می کنند و با شروع بهار و بالا رفتن دما فعالیت خود را آغاز می کنند. عمر حشرات کامل به سختی به دو هفته می رسد. در طول این دو هفته مینوزها تخم های شفاف و بیضی شکل خود را در سطح زیرین برگ قرار می دهند. بعد از گذشت یک هفته لارو از تخم در آمده و شروع به فعالیت و حرکت مارپیچی خود می کند.طی 2،3 هفته دوره ی زیستی،لارو به طور متوسط 4 بار پوست می اندازد. همزمان با بزرگتر شدن لارو مارپیچ ها عمیق تر و قابل تشخیص خواهند بود.لارو پس از رساندن خود به حاشیه برگ،لبه ی برگ را تا زده، سپس تبدیل به شفیره می شود.دوره ی شفیرگی معمولا بین 6 تا 22 روز متغیر است و پس از آن حشره کامل ظاهر می شود. کل چرخه ی زندگی این حشره بسته به شرایط محیطی 14 تا 50 روز به طول می انجامد. مینوز توانایی داشتن 8 تا 11 نسل در سال راهم دارد، حال آن که در قسمت شمالی ایران تعداد نسل این حشرات کوچک به طور معمول از عدد 8 تجاوز نمی کند.مینوز مرکبات

خسارت

مینوز مرکبات بقا و اقبال خود را برای زیستن عموما در برگ های جوان و گاها روی میوه ها جست و جو می کند. برگ های پیر معمولا از گزند حملات این لارو در امان اند مگر این که تعداد لاروها زیاد باشد.همانطور که پیشتر به خسارات اشاره شد،در صورت عدم کنترل، درختان جوان با توجه به نداشتن شاخ و برگ بالغ با کاهش رشد و باردهی مواجه می شوند.البته تحقیقات به عمل آمده ( jones 2001 ) نشان می دهد آلودگی های پرتراکم امکان کاهش باردهی در درختان بالغ را نیز افزایش می دهد. البته این گزاره تنها در مورد لیمو شیرین اثبات شده است. علاوه بر این خسارات، مینوز با حفر برگ ها شرایط برای ایجاد بیماری شانر باکتریایی را نیز مهیا میکند.مینوز مرکبات

کنترل

کنترل بیوبوژیک: این نوع از کنترل می تواند کمک شایانی به جلوگیری از خسارات اقتصادی کند.
در سال 2002 ، طی تحقیقاتی که در ایالت یوما (آریزونا) انجام شد، محققان توانستند حدود 60% مینوزها را با استفاده از دشمنان طبیعی از بین ببرند.از دشمنان طبیعی این حشرات می توان به Cirrospilus Coachellae از خانواده ی Eulophidae اشاره کرد.

انواع دیگر مبارزه استفاده از ارقام مقاوم و هرس شاخه های آلوده با هدف کاهش تراکم لارو و تخم می باشد.مینوز مرکبات

امروزه استفاده از تله های فرمونی نیز مرسوم است. با آویزان کردن این تله ها نه برای کنترل مستقیم آفات بلکه برای کسب اطلاعات در رابطه با زمان و میزان حمله آفات، میتوان قدم بزرگی برای انتخاب روش کنترل برداشت.

کنترل شیمیایی:استفاده از سمومی نظیر abamectin,imidacloprid,spinosa (معمولا با غلظت 0.5 cc در 1 لیتر)

پ.ن:برای انتخاب روش مبارزه یا نوع سم مراجعه به گیاه پزشک الزامی است.

منبع

لکه قهوه ای

لکه قهوه ای برگ

لکه قهوه ای برگ

لکه قهوه ای بر روی برگ و روش کنترل و درمان آن

لکه قهوه ای

قهوه ای شدن قسمت های از برگ گیاهان آپارتمانی و گلخانه ای ممکن است موجب نگرانی شود و اولین فکری که ممکن است به ذهن ما برسد این است که این عارضه یک بیماری است اما همیشه اینگونه نخواهد بود. با ما همراه باشید تا علت لکه قهوه ای برگ و نحوه کنترل و درمان آن را یاد بگیرید.

لکه قهوه ای

علائم
ایجاد لکه قهوه ای در نوک و حاشیه های برگ در صورتی که سایر قسمت های برگ سالم و سبز است .

دلیل ایجاد عارضه لکه قهوه ای برگ و ساقه
به طور عادی دلیل اصلی قهوه ای شدن لبه ها و حاشیه ی برگ ها عدم رسیدن آب کافی به آنهاست. اما توجه داشته باشید که این مشکل می تواند به علل متعددی رخ بدهد.

•کمبود آب : آبیاری به میزان کافی نیست.
• ریشه ها باریک شده اند : جذب و انتقال آب به خوبی صورت نمیگیرد.
• خاک شدیدا ماسه ای است : به علت تخلیه ی سریع آب از خاک گیاه آب کافی دریافت نمیکند.
• ریشه ها آسیب دیده اند : اگر اطراف زمین مورد نظر آب یا خاک بیش از حد باشد بافت خاک سفت و بهم فشرده میشود و به دلیل سنگین شدن خاک به بافت ریشه آسیب میزند و به علت کم شدن نسبت ریشه ها به نیاز آبی گیاه جذب کمتری صورت میگیرد و درنتیجه شاهد علائم نکروز ( مرگ سلول ها و ایجاد بافت قهوه ای ) خواهیم بود.
• شوری بیش از حد خاک : یک طرف برگ به رنگ قهوه ای روشن میشود.

لکه قهوه ای

راه های درمان لکه قهوه ای

° کمبود آب : افزایش آبیاری (با توجه به رطوبت اولیه خاک ).
° ریشه ها باریک شده اند : افزایش آبیاری (با توجه به رطوبت اولیه خاک )_ استفاده بیشتر از رس.
° خاک های ماسه ای : افزودن مواد آلی.
° ریشه های آسیب دیده : هرس ریشه (سر زنی از ریشه های فرعی ) به منظور ریکاوری.
° شوری بیش از حد خاک : کاهش میزان کود دهی _ افزایش آبیاری برای چند ففته به منظور شست و شوی خاک.

منبع

آبیاری گیاهان

آبیاری گیاهان به روش صحیح

آبیاری گیاهان به روش صحیح

آبیاری گیاهان

آبیاری گیاهان

آبیاری ساده ترین اصل نگهداری از یک گیاه خانگی می باشد. اما این موضوع به ظاهر ساده گاهی افراد با تجربه را نیز به دردسر می اندازد. آبیاری صحیح و به موقع گیاه امری ضروی در حفظ سلامت گیاه و فراهم آوردن شرایط ایده آل برای رشد آن است اما حتی افراد با تجربه نیز گاها در تعیین مقدار آب مورد نیاز برای گیاهان خود به مشکل بر می خورند. بی توجهی به آبیاری صحیح گیاه باعث وارد آمدن استرس به گیاه شده و نتیجه آن می تواند از پژمردگی و ریزش برگ ها تا مرگ گیاه دوست داشتنی شما باشد.

معمولا افراد بر اساس زمان بندی که خود مشخص می کنند به گلدان ها آب می دهند. اما میزان نیاز هر گیاه به آب به عوامل مختلفی بستگی دارد. یکی از بارزترین این موارد نوع یا گونه گیاه است. در مقام مقایسه و به طور واضح نیاز آبی یک بامبو و یک کاکتوس خانگی هیچگاه برابر نیست. پس اولین گام در آبیاری صحیح گیاه شما ، شناختن نیاز آبی گیاهی که از آن مراقبت می کنید است. میزان آب مورد نیاز گیاه به عوامل دیگری از جمله محل قرار گیری آن و فصل نیز بستگی دارد. پس اگر به تمام گیاهان خود همزمان و در چند روز مشخص از هفته آب می دهید بهتر است هرچه زودتر این کار را متوقف کنید.

تنش آبی در گیاه می تواند به دو صورت کم آبی و آبیاری بیش از حد وجود داشته باشد. در مورد گیاهان خانگی معمولا آبیاری بیش از حد عامل ایجاد مشکل است. با آبیاری بیش از حدِ خاک ، آب تمامی منافذ خاک ،که هوا در آن موجود بوده، را اشغال می کند و در نتیجه ، به علت نیاز ریشه های گیاه به هوا برای تنفس، حالت خفگی در ریشه ها ایجاد می شود.

آبیاری گیاهان

زمان آبیاری گیاهان

گیاه من چه زمانی نیاز به آبیاری دارد؟

یکی از راه های سنجش وجود آب در خاک، استفاده از دستگاه رطوبت سنج خاک است. اگرچه این روش دقت بالاتری را به همراه دارد اما راه های جایگزین بسیار ساده تری برای مراقبت از گیاهان خانگی وجود دارد.

– ساده ترین روش استفاده از انگشت دستانتان برای اندازه گیری رطوبت خاک است . شما می توانید انگشت خود را به اندازه یک تا دو بند انگشت درون خاک گلدان فرو ببرید، اگر رطوبت احساس کردید، برای چند روز به گیاه خود آب ندهید.

– روش آبیاری گیاهان بر اساس برنامه ی از پیش تعیین شده ، روشی دقیق و کارآمد برای آبیاری گیاهان شما نیست پس بجای استفاده از این روش سعی کنید وزن گلدان را در زمان خشک بودن خاک و پس از آبیاری به دست آورید. در این صورت می توانید قبل از خشک شدن کامل خاک، آبیاری گیاهان  را انجام دهید.

آبیاری گیاهان

سنجش رطوبت خاک به وسیله انگشت

غرقاب شدن گیاه در اثر آبیاری گیاهان به صورت نامطلوب

نشانه های آبیاری بیش از حد گیاه

یکی از نشانه های آبیاری بیش از حد گیاه ، نرم شدن بافت برگ ها و تغییر رنگ آن ها به زرد و در نهایت ریختن آن هاست . البته این موارد ممکن است با علائم کم آبی در گیاه شبیه باشد اما تفاوت در اینجاست که در مورد کم آبی برگ های ریخته را خشک و شکننده خواهید یافت اما برگ هایی که بر اثر آبیاری بیش از حد میریزند حالت نرم و انعطاف پذیر دارند.

‏نشانه های آبیاری بیش از حد تنها به گیاه محدود نمی شود و می توان این نشانه ها را در ظرف و خاکی که گیاه در آن قرار دارد نیز دنبال کرد. به وجود آمدن خزه و جلبک ، قارچ ، و مگس های قارچ روی سطح خاک همگی می توانند نشانه هایی از آبیاری بیش از حد باشند. خاک اشباع شده از آب نه تنها به خودی خود به گیاه آسیب می رساند بلکه زمینه ای را برای رشد انواع مشکلات سلامت دیگر را برای گیاه فراهم میکند

– به مشام رسیدن بوی آزار دهنده از گلدان و استشمام بوی پوسیدگی نیز نشانه دیگری از به وجود آمدن مشکلات در خاک گیاه در اثر آبیاری بیش از حد می باشد. این بو معمولا در اثر پوسیدگی ریشه و مواد آلی موجود در خاک ایجاد می شود.

– هرگز اجازه ندهید آب در ته گلدان شما جمع شود. در مورد گیاهانی که در آب قرار می گیرند نیز آب را طور مرتب عوض کنید تا از پوسیدگی ریشه و مگس قارچ جلوگیری شود.

آبیاری گیاهان

پژمردگی گیاه در اثر آبیاری بیش از حد

راه های پیشگیری از اثرات سوء آبیاری بیش از حد

یکی از ساده ترین راه ها برای جلوگیری از جمع شدن آب درون گلدان و اثرات سو آن ، ایجاد سوراخ هایی در ته گلدان و مطمئن شدن از بسته نبودن آن ها در صورت وجود می باشد. با استفاده از این روش آب در ته گلدان جمع نخواهد شد و تا حد زیادی از پوسیدگی ریشه جلوگیری خواهد شد. اما وجود این منافذ نباید باعث شود تا شما گیاه خود را بیش از حد آبیاری کنید چرا که با این کار علاوه بر از دست دادن مواد مغذی با ارزش درون خاک ، تمام آب ورودی نیز دفع نخواهد شد و ریسک آسیب رسیدن به گیاه افزایش خواهد یافت.

استفاده از کمپوست به اندازه کافی و ایجاد بافت خاک سبک نیز در اشباع نشدن آب در گلدان و خروج سریع آب اضافه کمک خواهد کرد. همچنین گلدان های سفالی در مقایسه با انواع پلاستیکی اجازه تبخیر آب اضافی درون گلدان را می دهند و به جلوگیری از اشباع شدن آب کمک می کنند.

آبیاری گیاهان

بهترین روش آبیاری گیاهان برای جلوگیری Overwatering چیست؟

یکی از راه های تنظیم میزان آب درون خاک و جلوگیری از آبیاری بیش از حد استفاده از آبیاری تحتانی (Sub-Irrigation) می باشد . در این روش بجای آبیاری معمول و از سطح خاک ، ظرف نگهدارنده آب که در زیر گلدان قرار گرفته ، از آب پر شده و آب همانگونه که جذب یک اسفنج می شود، در خاک نیز به وسیله لوله های بسیار نازک موجود به بالا کشیده شده و به سطح ریشه می رسد. از مزایای این روش می توان به مرطوب بودن همیشگی سطح ریشه در عین خیس نبودن آن ، جلوگیری از هدر رفت مواد مغذی خاک و … اشاره کرد. اما باید توجه داشت که این روش در خاک هایی با بافت متوسط عملیاتی است.

نجات گیاهان از خشک شدن در اثر کم آبی

در کنار آبیاری بیش از حد، ممکن است به دلایل مختلف فراموش کنید به گیاه خود آب دهید و گیاه دچار پژمردگی شود. گاهی اوقات می توان گیاهانی که آب دریافت نکرده اند را نجات داد. گیاهانی که آب مورد نیاز خود را دریافت نکرده اند معمولا پژمرده شده و می میرند. هنگامی که گیاه در حال پژمردگی است زمانی فرا می رسد که آب دادن به آن، حال به هر مقداری که باشد، دیگر فایده ای نخواهد داشت و گیاه نجات پیدا نخواهد کرد.

اما گاهی نیز می توان یک گیاه در حال پژمردگی را نجات داد. در این صورت گلدان مورد نظر را در کاسه ای که محتوی ۳ تا ۴ سانتی متر آب می باشد قرار داده و گیاه را با جدا کردن گل های خشک شده هرس کنید. سپس سطح برگ ها را به وسیله یک افشانه کاملا مرطوب کنید. هنگامی که رطوبت از کاسه محتوی آب به سطح گلدان رسید آن را از کاسه خارج کرده و گیاه را برای یک تا دو روز به مکانی که سایه نسبی وجود داشته باشد منتقل کنید.

آبیاری گیاهان

پژمردگی یک گیاه در اثر کم آبی

 

نویسنده: سعید صفاری

منبع

 

مگس سفید

مگس سفید (Whitefly)

مگس سفید (Whitefly)

مگس سفید و نحوه مبارزه با آن

مگس سفید

از لحاظ آفات باغی ، مگس سفید یکی از مزاحم ترین آفاتی است که یک باغبان با آن رو به رو می شود. این آفت می تواند بر روی گیاهان زینتی یا سبزیجات مشاهده شود ، کنترل مگس سفید سخت است. اما کنترل کردن این آفت در باغ امکان ناپذیر نیست. پس بگذارید نگاهی به پاسخ این سوال کنیم . “چگونه از شر این حشرات خلاص شویم ؟” همچنین لازم به ذکر است که این حشرات یکی از عوامل ایجاد کننده ی مشکلات محیط زیستی در برخی کلانشهر ها مانند پایتخت نیز به شمار میروند .
نحوه خسارت این حشرات

مگس سفید
مگس سفید از سطح زیرین برگ گیاه میزبان در تمام دوره ی زندگی خود تغذیه کرده و با استفاده از شیره گیاه موجب ضعف گیاه میزبان می شود.قطعات دهانی این حشرات مکنده می باشد و به همین دلیل از شیره گیاهان تغذیه می کند که می توانند مانند زنجره ها .شپشک ها .شته ها و نماتد ها ناقل بیماری های ویروسی باشند مانند :موزاییک خیار
به علت ترشح عسلک فروان از خود از سطح فتوسنتز می کاهند همچنین موجب جذب و چسبیدن گرد و خاک و اسپور برخی قارچ ها به سطح گیاه می شوند.
طغیان این حشرات در پایتخت

مگس سفید
با وجود هشدار مسئولین محیط زیست به سایر مسوولان مربوطه در تهران مبنی بر افزایش این حشرات در کلان شهر تهران به علت عدم توجه و استفاده بیش از حد از سموم و مبارزه شیمیایی در مزارع و باغات اطراف تهران دشمنان طبیعی این حشرات به شدت کاهش یافته که موجب شد تا در سال 1394 جمعیت این حشره در پایتخت به شدت افزایش یابد.
کنترل و مبارزه

مگس سفید
الف ) روش های مکانیکی .زراعی و فیزیکی:
استفاده از توری برای جلوگیری ورود حشره به گلخانه
استفاده از کاغذ با کارت های زرد
حذف گیاهانی که به عنوان میزبان دوم عمل می کنند مانند علف های هرز
ب)کنترل بیولوژیک
– از طریق دشمنان طبیعی اش کفشدوزک هفت نقطه ای و گونه از زنبور ها
ج) مبارزه شیمیایی :
– استفاده از سموم ادمیرال . کنیفیدور

منبع

سفیدک پودری

سفیدک پودری و روش های درمان آن

سفیدک پودری (Powdery Mildew)

سفیدک پودری و روش های درمان آن

سفیدک پودری

سفیدک پودری مشکلی رایج در مناطق مرطوب است و قارچی ست که میتواند تقریبا روی هر نوع گیاهی اثر بگذارد و روی برگها،گلها ،میوه ها و سبزیجات ظاهرشود. از علایم ظاهری آن پوششی سفید یا خاکستری روی سطح گیاه است و تغییرات شدید و نامطلوبی مثل زرد و قهوه ای شدن برگها در گیاه ایجاد میکند. بسیاری از مردم به دنبال راه حلی خانگی برای درمان سفیدک پودری هستند.

پیشگیری

سفیدک پودری

بهترین راه درمان سفیدک پودری پیشگیری از آن است.در ابتدا اطمینان پیدا کنید که گیاهان سالمی را تهیه کرده اید. یک پیشگیری خانگی ساده، هرس کردن قسمت های مرده گیاه در زمان هرس است. گیاهان را زیاد نزدیک هم قرار ندهید تا هوا در اطراف آنها جریان پیدا کند. بسیار مهم است که گیاهان را در مکان مرطوب و سایه قرار ندهید زیرا این مکانها بهترین شرایط برای سفیدک پودری هستند.یک پیشگیری خانگی دیگر این است که از پاشیدن آب به گیاه در عصر خودداری کنیم.

سفیدک پودری

آب پاشی در زمانهای دیگر روز باعث می شود که آب مدت زیادی روی گیاه نماند(آبدهی در ظهر نیز باعث افزایش تبخیر از گیاه و پژمردگی آن می شود لذا بهترین زمان برای آب پاشی صبح می باشد). آب به تنهایی باعث سفیدک نمیشود اما باعث می شود که سفیدک به دیگر برگها به آسانی منتقل شود. بنابراین هرس سالیانه و رطوبت مناسب دو راه حل مناسب برای پیشگیری از سفیدک پودری میباشد.

حذف ارگانیک

سفیدک پودری

زمانی که پیشگیری با شکست رو به رو میشود اولین ایده خوبی که به ذهن خطور می کند حذف ارگانیک سفیدک پودری است. یک درمان ارگانیک این است که محلول هیدروژن پروکساید ( نه واحد آب و یک واحد هیدروژن پروکساید) را یک بار در هفته به تمامی گیاه اسپری کنید البته این راه حلی ابتدایی و عمومی است و الزاما موثر نمی باشد. در صورت افاقه نکردن این محلول میتوان از سموم قارچکش زیر با دوز مناسب و متناسب با گیاه استفاده کرد.بعضی از این قارچکش ها خطرناک بوده و مناسب گیاهان خوراکی نیستند بنابراین توصیه میشود با مشورت گیاهپزشک مصرف شوند.

 • تریادیمفون
 • تریفورین
 • متیل تیوفانات
 • پروپیکونازول
 • گوگرد
 • پتاسیم بی کربنات

بعضی از گیاهان مانند یاس بنفش می توانند سفیدک روی خود داشته باشند و آنچنان صدمه نبینند.بنابراین درمان خانگی برای این بیماری روی گیاهان مقاوم ضروری نیست. نکته ای که وجود دارد این است که سفیدک پودری اختصاصی عمل میکند یعنی سفیدک پودری که مختص یک گونه گیاهی است در گونه ی گیاهی دیگر بیماری ایجاد نمیکند.مثلا از گونه ی رز به گونه ی یاس سفید منتقل نمیشود.

منبع

پوسیدگی ریشه

پوسیدگی ریشه و درمان آن

درمان پوسیدگی ریشه

درمان پوسیدگی ریشه

پوسیدگی ریشه

شاید شما هم گیاهانی داشته باشید که بدون دلیل مشخصی رو به سوی پژمردگی گذاشته، برگ های آن دچار زردی و ریزش شده و رشد آن کند شده باشد! به نظر میرسد که عمر گیاه رو به پایان است؛ احتمالا شما در این زمان سعی میکنید با آبیاری گیاه از این اتفاق جلوگیری کنید و در کمال تعجب کارساز نیست!

دلایل ایجاد بیماری:

پوسیدگی ریشه

در واقع گاهی اوقات عواملی چون آبیاری بیش از اندازه و طولانی مدت یا وجود قارچهای بیماری زایی نظیر پیتیوم، فوزاریوم و رایزوکتونیا در خاک دلیل ایجاد بیماری پوسیدگی ریشه هستند.

قرار گرفتن گیاه در خاک اشباع از آب در حالی که تهویه مناسبی نداشته باشد، سبب عدم جذب اکسیژن توسط ریشه میشود. علاوه بر این رطوبت قارچ هایی که مدت ها در خاک به صورت خفته حضور داشتند را فعال میکند؛ قارچ های عامل پوسیدگی ریشه به ریشه حمله کرده و با ایجاد پوسیدگی درصدد از بین بردن آن هستند.

پوسیدگی در قسمتی از ریشه هم قدرت توسعه داشته و میتواند تمام ریشه را آلوده کند. به همین دلیل بهتر است به محض مشاهده ی علائمی که در ادامه گفته خواهد شد،اقدام به درمان کرد.

مراحل درمان بیماری پوسیدگی ریشه:

پوسیدگی ریشه
به منظور تشخیص این بیماری، پس از ظهور زردی و پژمردگی های بی دلیل
• گیاه را از خاک خارج کرده،ریشه را با آب بشوئید.
• با بررسی ریشه بخش های پوسیده را مشخص کنید.(ریشه های پوسیده، رنگ قهوه ای و بافتی نرم و وارفته دارند در حالی که ریشه های سالم دارای رنگی روشن هستند، ترد و قابل انعطاف اند.)
• با استفاده از قیچی ضدعفونی شده با الکل، بخش های آلوده ی ریشه را حذف کنید.
• با حذف کردن قسمت هایی از آن،مسلما ریشه قادر به تامین آب و مواد غذایی برای کل گیاه نخواهد بود، بنابراین نیمی از برگ های گیاه را هرس کنید.
• گلدان قبلی را از خاک تخلیه کرده و با مواد شوینده بشوئید و با خاک جدیدی پر کنید.(از زهکشی مناسب گلدان اطمینان حاصل کنید.)
• قبل از انتقال گیاه به گلدان، ریشه را درون قارچ کشهایی چون متالاکسیل،مانکزوب و بنومیل فرو ببرید.
• در صورت امکان خاک را با قارچ کش ضدعفونی کنید.(مطابق دستور مصرف)
• به گیاهتان فرصت دهید تازیبایی خود را بازیابد.

 

آنتراکنوز

آنتراکنوز (Anthracnose)

آنتراکنوز (Anthracnose)

آنتراکنوز (Anthracnose)

آنتراکنوز
انتراکنوز و درمان و پیشگیری آن بر روی درختان،درختچه ها،و گیاهان دیگر میتواند یک فرآیند خسته کننده و وقت گیر باشد. شما ممکن است این بیماری را بر روی دمبرگ ها و ساقه های گیاهان مشاهده کنید.  اکثر باغبان ها و باغدار ها با این سوال مواجه اند که چگونه میتوان درمان موثر و راه حل کاربردی برای این بیماری را پیدا کرد؟ با دانستن اینکه چه گیاهانی بیشتر گرفتار این بیماری میشوند و چگونگی پیشگیری از پیشرفت این بیماری شما میتوانید به راحتی بر این بیماری غلبه کنید.

آنتراکنوز چیست ؟

آنتراکنوز

آنتراکنوز یک بیماری قارچی است که در فصل بهار و در هوای نسبتا خنک و مرطوب به شاخه های جوان و کوچک حمله میکند و گسترش خود را آغاز میکند.

اما تا به حال کجا بوده؟!

آنتراکنوز
این قارچ در فصل زمستان در آب و هوای سرد در شاخه های مرده و یا برگ های ریخته شده در کف باغ به زمستان گذرانی میپردازد. البته آب و هوای گرم و خشک باعث جلوگیری از پیشرفت این قارچ میشود که با ایجاد شرایط مطلوب؛باز هم قارچ فعال شده و شروع به گسترش میکند.

آنتراکنوز

قارچ آنتراکنوز آلوده کننده بسیاری از درختان برگ ریز،همیشه سبز،میوه ها،سبزیجات،درختچه ها و گیاهان علفی میباشد که این امر باعث میشود از نظر اقتصادی حائز اهمیت باشد. آنتراکنوز را به صورت پژمردگی برگ ها و ساقه های جوان میتوان مشاهده کرد. همچنین به صورت ضایعات کوچک در میان برگ ها و رگبرگ ها قابل مشاهده است. این ضایعات ممکن است به صورت فرورفتگی بر روی ساقه ها نیز مشاهده شود.

آنتراکنوز

برای اینکه این بیماری را از دیگر بیماری های لکه برگی تشخیص دهید؛باید سطح زیرین برگ را مورد بررسی قرار دهید که دارای لکه های سرسوزنی و به رنگ آجری مایل به کرم رنگ هستند که بعدا به رنگ قهوه ای تیره در می آیند.

گیاهانی که ببشتر مورد حمله این قارچ قرار میگیرند و برای ما حائز اهمیت هستند،شامل:
Cyclamen,ficus,lupine,azaela, نخل،یوکا،افرا،کاملیا،گردو،زبان گنجشک،بلوط،خیار و… هستند.

کنترل آنتراکنوز:

آنتراکنوز
با رعایت اصول بهداشتی گیاه مانند :چیدن شاخ و برگ آلوده گیاه، جمع آوری شاخ و برگ های آلوده و مشکوک از پای گیاه و یا کف باغ میتوان تا حد زیادی نسبت به ابتلا به این بیماری پیشگیری کرد .
باید توجه داشت که این قارچ به صورت دوره ای در شاخ و برگ مرده ی کف زمین زمستان گذرانی میکند. استفاده از تکنیک های مناسب هرس و آبیاری و کود دادن مناسب و به موقع میتواند گیاهان را تقویت و آنها را از شر قارچ آنتراکنوز محفوظ نماید. برای مبارزه با این قارچ،درمان شیمیایی به ندرت مورد استفاده قرار میگیرد.خصوصا زمانی که بیماری شامل گیاهان تازه پیوند باشد، از طرفی باید جنبه ی زیست محیطی را نیز مورد توجه قرار داد.

منبع

شپشک آرد آلود

شپشک آرد آلود

شپشک آرد آلود

شپشک آرد آلود

شپشک آرد آلود

اگر علاقه مند به نگهداری گیاهان آپارتمانی باشید احتمالا با تفاله های سفید مومی شکل روی برگ ها و ساقه ها مواجه شده اید. وجود این تفاله های مومی ناشی از خسارت آفتی به نام شپشک آرد آلود (از راسته hemiptera ) می باشد. این حشرات ریز در محیط های گرم و مرطوب یافت می شوند، پس می توان نتیجه گرفت که شپشک ها در خانه و گلخانه در شرایط مطلوب رشد و تکثیر هستند. از آغاز ظهور شپشک ها در ناحیه شمالی ایران (سال 1295) تا به حال ،با توجه به فراهم بودن امکان تکثیر و همچنین دامنه میزبانی بسیار زیاد این حشرات، روز به روز شاهد فعالیت و خسارت بیشتر شپشک آرد آلود هستیم.

علائم آلودگی گیاه به شپشک آرد آلود

شپشک آرد آلود

  با توجه به فراگیر بودن حضور شپشک در قسمت های مختلف گیاه،پوشش کرکی روی بدن و همچنین ترشح عسلک ( ناشی از دفع مواد قندی توسط شپشک ها) تشخیص آفت مذکور بسیار ساده بوده و با چشم غیر مسلح نیز امکان پذیر است. البته گاها ممکن است این حشرات در نواحی مختلف گیاه مخفی شوند، بدین منظور بررسی دقیق تر گیاه برای پیدا کردن علائم آلودگی خالی از لطف نیست.

شپشک آرد آلود
ترشح عسلک همزمان با افزایش جمعیت شپشک ها سبب چسبناکی و همچنین نمایان شدن لکه های سیاه روی برگ می شود، در صورت ادامه چنین فرایندی شاهد کاهش رشد،بدفرمی،زرد شدن و شکنندگی برگ ها و در پایان ریزش آن ها خواهیم بود.

روش های کنترل شپشک آرد آلود در خانه

شپشک آرد آلود

1- قبل از خریدن گیاه از سلامت و عدم آلودگی آن توسط آفت اطمینان خاطر حاصل نمایید.طبق یک قانون کلی گیاهان سالم کمتر مستعد آلوده شدن به آفات می باشند.
2- از آبیاری و کوددهی بیش از حد پرهیز کنید.این آفات به گیاهان غنی از نیتروژن تمایل بیشتری نشان می دهند.
3- استفاده از مخلوط آب و مایع ظرفشویی (به اندازه 2 تا 4 قاشق چایخوری در نیم لیتر) بر روی گیاه
4-استفاده از مخلوط صابون و الکل (نصف لیوان الکل و یک لیتر صابون مایع)
** دو مورد آخر با احتیاط و با فاصله 24 ساعت انجام شود تا از عدم اثر سوء بر گیاه اطمینان حاصل شود.

روش های کنترل در گلخانه و باغ

شپشک آرد آلود

1- استفاده از دشمن طبیعی مانند (cryptolaemus monrouzien)
2- استفاده از سمومی مانند acetamiprid,acephate*,flonicamid,,imidacloprid*,insecticidal soap*,horticultural oil*,pyriproxyfen (موارد ستاره دار قابل استفاده در خانه نیز هستند)
3- هرس شاخه های آلوده (البته هرس بیش از حد باعث ضعیف شدن گیاه میشود لذا در مواقع هرس حتما فقط شاخه آلوده را هرس کنید)

نویسنده: هومن گلبنی
منبع