پوسیدگی ریشه

پوسیدگی ریشه و درمان آن

درمان پوسیدگی ریشه

درمان پوسیدگی ریشه

پوسیدگی ریشه

شاید شما هم گیاهانی داشته باشید که بدون دلیل مشخصی رو به سوی پژمردگی گذاشته، برگ های آن دچار زردی و ریزش شده و رشد آن کند شده باشد! به نظر میرسد که عمر گیاه رو به پایان است؛ احتمالا شما در این زمان سعی میکنید با آبیاری گیاه از این اتفاق جلوگیری کنید و در کمال تعجب کارساز نیست!

دلایل ایجاد بیماری:

پوسیدگی ریشه

در واقع گاهی اوقات عواملی چون آبیاری بیش از اندازه و طولانی مدت یا وجود قارچهای بیماری زایی نظیر پیتیوم، فوزاریوم و رایزوکتونیا در خاک دلیل ایجاد بیماری پوسیدگی ریشه هستند.

قرار گرفتن گیاه در خاک اشباع از آب در حالی که تهویه مناسبی نداشته باشد، سبب عدم جذب اکسیژن توسط ریشه میشود. علاوه بر این رطوبت قارچ هایی که مدت ها در خاک به صورت خفته حضور داشتند را فعال میکند؛ قارچ های عامل پوسیدگی ریشه به ریشه حمله کرده و با ایجاد پوسیدگی درصدد از بین بردن آن هستند.

پوسیدگی در قسمتی از ریشه هم قدرت توسعه داشته و میتواند تمام ریشه را آلوده کند. به همین دلیل بهتر است به محض مشاهده ی علائمی که در ادامه گفته خواهد شد،اقدام به درمان کرد.

مراحل درمان بیماری پوسیدگی ریشه:

پوسیدگی ریشه
به منظور تشخیص این بیماری، پس از ظهور زردی و پژمردگی های بی دلیل
• گیاه را از خاک خارج کرده،ریشه را با آب بشوئید.
• با بررسی ریشه بخش های پوسیده را مشخص کنید.(ریشه های پوسیده، رنگ قهوه ای و بافتی نرم و وارفته دارند در حالی که ریشه های سالم دارای رنگی روشن هستند، ترد و قابل انعطاف اند.)
• با استفاده از قیچی ضدعفونی شده با الکل، بخش های آلوده ی ریشه را حذف کنید.
• با حذف کردن قسمت هایی از آن،مسلما ریشه قادر به تامین آب و مواد غذایی برای کل گیاه نخواهد بود، بنابراین نیمی از برگ های گیاه را هرس کنید.
• گلدان قبلی را از خاک تخلیه کرده و با مواد شوینده بشوئید و با خاک جدیدی پر کنید.(از زهکشی مناسب گلدان اطمینان حاصل کنید.)
• قبل از انتقال گیاه به گلدان، ریشه را درون قارچ کشهایی چون متالاکسیل،مانکزوب و بنومیل فرو ببرید.
• در صورت امکان خاک را با قارچ کش ضدعفونی کنید.(مطابق دستور مصرف)
• به گیاهتان فرصت دهید تازیبایی خود را بازیابد.