سنگفرش طبیعی

سنگ فرش طبیعی

سنگ فرش طبیعی

سنگ فرش طبیعی یا کفپوش ساخته شده از سنگ های طبیعی

سنگ فرش طبیعی

مزایای استفاده سنگ طبیعی در سنگفرش

سنگ های طبیعی به صرفه هستند!
چرا برای کفپوش فضای سبز خود به جای سنگ های سیمانی از سنگ های طبیعی استفاده کنیم؟

سنگ های طبیعی به علت های زیر در ایجاد منظر جذاب تر از انواع مشابه سیمانی آن هستند:

سنگ فرش طبیعی
1-هر قسمت از سنگ های طبیعی دارای آمیختگی رنگ خاص خود است که باغچه /راه های ورودی/ منظر شما را کاملا متفاوت از سیمان ساخته ی انسان که همه ی بخش ها آن یکسان و یک رنگ است نشان می دهد. در نتیجه سنگ فرش طبیعی از نظر دیداری جذابیت بیشتری خواهد داشت.

سنگ فرش طبیعی
2-رنگ سنگ های طبیعی برخلاف سیمان حاصل از رنگدانه نیست ،که جلوه آن را جذاب تر می کند.سنگ فرش طبیعی استحکام بیشتری نسبت به سیمان دارد.

سنگ فرش طبیعی
3-سنگ طبیعی با گذشت زمان ظاهر خود را حفظ میکند ،برخلاف سیمان که از ترکیبی متراکم و مخلوط شده ساخته شده که پس از چند سال رفت و آمد بر روی آن اجزا آن جدا می شود.

سنگ فرش طبیعی

4-سنگ طبیعی در برابر یخ زدگی مقاوم است.

سنگ فرش طبیعی
5-پهنای بلوک سنگ های طبیعی 50 میلی متر است؛ برای بهبود بخشیدن به فشرده سازی و استحکام راه های ورودی،که با گونه سیمانی آن با پهنا 40 میلی متر بسیار متفاوت است. نگهداری از سنگ طبیعی در منظر آسان تر از انواع سیمانی است

سنگ فرش طبیعی
6- استفاده از بلوک های سنگ طبیعی فضای بینی کمتری ایجاد می کند که باعث می شود زمینه کمتری برای جوانه زنی دانه ها در بخش شنی میانی ایجاد شود.

سنگ فرش طبیعی
7-تمیز کردن سنگ طبیعی آسان تر است. نصب سنگ های طبیعی در منظر به آسانی انواع سیمانی آن است.

سنگ فرش طبیعی
8-نصب کردن سنگ های طبیعی به مهارت خاصی نیاز ندارد ؛می تواند شبیه نصب انواع سیمانی آن نصب شود. منظرسازی با سنگ طبیعی نسبت به استفاده از انواع سیمانی سرمایه گزاری بهتری است.

سنگ فرش طبیعی
9-استفاده از سنگ طبیعی کیفیت بیشتری به دارایی شما می دهد.

سنگ فرش طبیعی
10-در استفاده از سنگ طبیعی لزوما نباید نسبت به انواع سیمانی بیشتر هزینه کرد. سازه های منظر با سنگ طبیعی مقاوم تر است و نسبت به انواع سیمانی محیط زیست دوست تر است.

سنگ فرش طبیعی
11-سنگ طبیعی سازه ی مقاوم تری ست ،منبع آن پهناور تر است ،گوناگون تر است و تاریخ آغاز آن میلیارد ها سال پیش است.گرچه بازسازی سنگ به آسانی درختان نیست،با این حال یک چرخه طبیعی است و بازسازی می شود.

سنگ فرش طبیعی
12-مهمترین ویژگی سنگ طبیعی ،طبیعی بودن آن است .سنگ طبیعی بر خلاف توسط نیروی انسانی تولید نشده.

سنگ فرش طبیعی
13-به عنوان یک سازه طبیعی قابل بازیافت است که قابل مرمت است و یا خورد شود و به صورت متراکم استفاده شود.

نویسنده: یسنا لوافیان نژاد

منبع