مطالب توسط محمد جواد قمری

ملخ دریائی ( ملخ صحرائی )

Schistocerca gregaria یا ملخ صحرائی از راسته ی Orthoptera یا راست بالان و خانواده ی ملخ ها ی شاخک کوتاه Acarididae می یاشد. وطن اصلی این ملخ ها مناطق بیابانی قاره آفریقاست ولی به وفور در عربستان، هند، پاکستان و بطور کلی جنوب غرب آسیا دیده می شوند

کرم گلوگاه انار

کرم گلوه گاه انار از آفات مهم درخت انار، پسته، انجیر و خرما است که به شدت خسارت زا می باشد . انار میوه بومی کشور است و کشت آن در جهان نیز وسعت دارد از برگ و تنه و میوه ی این درخت استفاده می شود .

لکه سیاه سیب

عامل بیماری قارچی از رده ی Deutromycota می باشد که فرم غیر جنسی آن نخستین بار توسط فریز در سال 1819 در سوئد با نام علمی Spilocea pomi مشخص شد و چند سال بعد در سال 1840در بلغارستان توسط مادام لایبرت با نام علمی Venturia inaeqalis مشخص شد

مگس سفید (Whitefly)

این حشرات جز آفات مهم محصولات کشاورزی . گلخانه ای و گل وگیاه زینتی محسوب میشوند اما لازم به ذکر است که این حشرات یکی از عوامل ایجاد کننده ی مشکلات محیط زیستی در برخی کلانشهر ها مانند پایتخت نیز به شمار میروند .