هرس نارون

هرس نارون ( بنسای نارون )

هرس نارون

هرس نارون ( درختچه بنسای نارون)

هرس نارون

هرس  بنسای نارون

هرس نارون آخرین تکنیک و روش در توسعه درختچه بنسای نارون است.به کار بردن این تکنیک در بنسای تان در زمان مناسب و با استفاده از روش های مناسب بسیار کارآمد و موثر است. داشتن اطلاعات در این زمینه به یادگیری زمان و چگونگی هرس نارون کمک شایانی خواهد کرد.

زمان آغاز هرس نارون

هرس نارون

این که علاقه مندان بنسای هرس در درختچه نارون برای توسعه شاخه ها را خیلی زود یا خیلی دیر انجام دهند چیز عجیب و غیر معمولی نیست.یک دلیل کاملا منطقی وجود دارد، برای توسعه به جا و مناسب شاخه های این درختچه می توانیم اجازه دهیم شاخه ها کمی نامرتب و خارج از شکل شوند.بیشتر ما دوست داریم که بنسای مان همیشه خوب بنظر برسد ،اما این بدون شکل دهی مناسب شاخه ها یا به عبارتی هرس امکان پذیر نخواهد بود.

هنوز این شاخه ها را هرس نکنید!

در تصویر بالا بنیاد ساختار شاخه خوب تنها آغاز نمایان شدن درختچه است.شاخه های اولیه و ثانویه یکساله و دوساله هستند و ساختار اصلی هنوز شکل نگرفته است.در این زمان فقط گهگاه شاخه های انتهایی را هرس کنید.اما اجازه دهید شاخه های درونی تا پایان فصل سرما رشد آزادانه ای داشته باشند.

اول شما شاخه ها را برای هرس نارون را می برید…

هنگام گسترش شاخه ها ی درختچه بنسای نارون شما باید در ابتدا اجازه دهید ساختار اصلی بدون هرس شکل بگیرد و سپس در اواخر زمستان برای شکل دهی هرس را انجام دهید.در ابتدای توسعه شاخه ها شما باید برای ایجاد شاخه های بزرگتر برای ایجاد فرم تلاش کنید.شاخه ها ی هر س شده در سال های بعد منشعب می شوند.

در طول این مدت ،اجازه دهید شاخه های اولیه نا محدود رشد کنند تا ضخیم شوند،این چیزی است که شما سرانجام می خواهید.در موقعیت مشابه،اجازه دهید شاخه های ثانویه با روش مشابه رشد کنند.شما هرس نخواهید کرد اما با قیچی مخصوص شاخه را می برید.

ترتیب تصویرهای زیر یک نوع مثال را نشان می دهد

هرس نارون

تصویر بالا:در این عکس یک نوع ساختار شاخه نارس نارون چینی را مشاهده می کنید.این شاخه شامل تعدادی جوانه انتهایی در حال رشد و تعدادی جوانه های خوابیده است.

هرس نارون

تصویر بالا:در اواخر زمستان، جوانه مختص هر شاخه موجود را ببرید.شاخه های کوچک نزدیک به تنه را نگه دارید این شاخه ها ابتدا نیاز دارند تا بیشتر رشد کنند.

هرس نارون

تصویر بالا:اجازه دهید شاخه ها در طول فصل رویشی رشد نا محدرد داشته باشند.شاخه ها ممکن است از آنچه در تصویر بالا می بینید درازتر شوند.این تصویر نسبتا آشفته است.این عادی است فقط اجازه دهید رشد کنند و هرس نکنید.

هرس نارون

تصویر بالا:در اواخر زمستان هر شاخه دارای ساختار پایه را ببرید و برای شکل دهی با سیم ببندید.در این عکس شاخه های انتهایی چپ درازترند پس نسبت به بقیه رشد بیشتری داشته است.هنگام فرا رسیدن فصل رویشی تنها شاخه های انتهایی را ببرید، اما نه شاخه های درونی.توجه داشته باسید که شاخه های انتهایی را به دفعات هرس نکنید چون هنوز زمان آن نرسیده است.شاید تنها دوبار در طول فصل رویشی کافی باشد.

هرس نارون

تصویربالا:با استفاده از این دستور 3 یا 4 سال همینطور ادامه دهید،تعداد کمی از شاخه های جدید را هر زمستان سرشاخه زنی کنید.اکنون با ساختاری که در شکل بالا می بینید هرس می تواند شروع شود.در سال بعد یا دو سال بعد ساختار بالغ شده و بسیار جذاب خواهد بود.

سپس هرس نارون را شروع می کنید…

زمانی که ساختار اصلی کامل شد،زمان شروع هرس به طور جدی است.هدف از هرس تحریک جوانه های خوابیده هر برگ است که نزدیک نوک شاخه است.

هرس نارون

این ترتیب تصاویر نشان دهنده هرس مناسب نارون چینی است.

هرس نارون

در تصویر بالا شاخه ی نشان داده شده  نیاز به هرس دارد.این شاخه دارای 7 یا8 برگ و ساقه سبزو نرم است که نیاز به هرس دارد.

هرس نارون

نکته مهم این است که در ابتدا تصمیم بگیرید که جهت ساقه جدید به کدام سمت باشد.آخرین برگی که روی ساقه نگه می دارید جهت ساقه جدید را نشان می دهد.به طور کلی شما می خواهید شاخه جدید در جهت ناحیه بازتر یعنی دور از تنه رشد کند.

آن قسمت از شاخه را که می خواهید هرس کنید با انگشتانتان محکم بگیرید و بکشید.با ناخن هرس نکنید.اگر شاخه قبلا چوبی شده بود و بسیار سخت یا قوی است که شما با ناخن ببرید،نبایدبا ناخن هرس کنید.در این موارد قیچی مخصوص هرس تهیه کنید و شاخه ها را به جای چیدن ببرید.

هرس نارون

برگ ها و شاخه های جوان و لطیف باید به سادگی جدا شوند.اطمینان حاصل کنید که هنگام حذف شاخه آخرین برگ سمت مقابل باقی مانده است.اگر شما بسیار نزدیک به برگ باقی مانده هرس کنید به جوانه خسارت وارد کرده اید.

هرس نارون

در تصویر بالا شاخه را در خط قرمز نشان داده شده هرس کنید.تا زمانی که برگ انتهایی جوانه ها هنوز سبز نشده اند،دو جوانه خوابیده روی شاخه ای که می خواهید رشد کند عقب بروید.این یک موردبسیار خوب است:یک شاخه تبدیل به 3 شاخه شده و در نتیجه ساختار بیشتر منشعب می شود.

وقتی بنسای نارون توسعه می یابد شما به یک نکته در هرس نیاز دارید،نباید اجازه دهید رشد بسیارسریع باشد و باید در هرس پشت کار داشته باشید.باید کمتر پربار کنید شاید نیمی از حد معمولی.

یک بنسای نارون بالغ نیاز به توجه روزانه در طول فصل رشد خود دارد یا حداقل در هرروز دیگر باید مورد توجه قرار گیرد.هر یک از شاخه ها در مراحل مختلف گسترش می یابند،یعنی این که شما نیاز دارید تقریبا روزانه بر نقاط مختلف درختچه برای  هرس رسیدگی کنید.اگرشما هرس را برای چند روز نادیده بگیرید ممکن است شکل گیری مناسب ساختار بنسای را به خطر بیاندازید،پشتکار داشته باشید.

هرس نارون

در تصویر بالا،نارون کمیاز تعادل خارج شده و قسمتی از آن برای هرسآماده و قسمتی نیز آماده نیست.در واقع قسمت های میانی دور از راست و چپ هنوز برای برنامه هرس سرتاسری توسعه نیافته است.

هرس نارون

تصویر بالا یک درخت مشابه در فصل بهار است.در منطقه هایی که با دایره قرمز مشخص شده شاخه های توسعه یافته اند.در این سال آن ها فقط کمی بالای شاخه اصلی هرس شده اند.سال بعد برای هرس آماده هستند.با مراقبت مناسب وتکنیک بسیار آسان می توان انشعابات رویشی روی نارون را توسعه داد مثل تصویر بالا.اطمینان حاصل کنید که شاخه های نازک بیرونی اند یا بنسای تان در انتهای شاخه های خوب گره خواهد داشت.اگر این اتفاق افتاد فقط آن ها را قطع کنید و ناحیه را بازسازی کنید.نارون سریع رشد می کندواین نوع باز سازی سریع انجام می شود.

نویسنده: ندا جوادی پاشاکی

منبع

0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟
در گفتگو ها شرکت کنید.

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *