آفات برگخوار

آفات برگخوار

آفات برگخوار

آفات برگخوار

آفات برگخوار با صدمه زدن به برگ ها وجوانه ها باعث خسارت به درختان و باغ ها میشود . برای کنترل و دفع آفات برگخوار ابتدا لازم است آنها را تشخیص دهید . این حشرات شامل انواعی از سوسک ها ، پروانه ها ، کرم ها ، نرم تنان و… میباشد که در این مقاله راه ها ی شناسایی و کنترل و دفع آنها توضیح داده شده است .

آفات برگخوار: سوسک ها

آفات برگخوار

آفات برگخوار

Adoretus persicus reitter سوسک برگخوار درختان میوه
حشرات کامل این آفت بصورت سوسک هایی قهوه ای رنگ و به طول ۱۰ تا ۱۴ میلی متر میباشد. رنگ پرونوم و بالپوش ها پر رنگ تر از سطح شکمی پا ها میباشد . حشرات کامل به درختان حمله نموده و با تغذیه از آنها موجب خسارت میگردد .

آفت به تمام درختان درختان میوه ی سردسیری بجز آلو و درختانی مانند بید و صنوبر آسیب میرساند . زمانی که حمله ی آنها به طغیانی در بیاید ، تمام درخت را عاری از برگ کرده و رگبرگ ها را برجامیگذارند . این حشرات در سال یک نسل دارند .

زمستان گذرانی آنها بصورت لارو روی مواد پوسیده و ریشه علف های هرز انجام میدهد . در اواسط بهار بصورت شفیره هستند و در داخل خاک وجود دارند و از نیمه ی خرداد ماه به حشرات کامل تبدیل میشوند .

حشرات کامل بصورت گروه های ۱۰ تا ۲۰ تایی در مجاورت هم زندگی میکنند . این حشرات معمولا تغذیه ی خود را از کناره ی برگ ها شروع میکنند و تا رگبرگ اصلی ادامه میدهند . این آفات پس از مدتی تغذیه جفتگیری میکنند ، سپس حشرات ماده تخم های خود را در داخل توده ها ی دامی و مواد پوسیده ی گیاهی قرار میدهند .

راه های کنترل

این حشرات به راحتی جذب نور میشوند و نسبت آن کشش مثبت دارند در نتیجه میتوان با قرار دادن تله های نوری در شب آنها را جمع آوری کرد .
این آفات تمایل زیادی به تغذیه از درختان تبریزی دارند در نتیجه میتوان با کاشت این گیاه در اطراف باغ به عنوان تله تا حد زیادی از خسارت آنها جلوگیری کرد .
در صورت طغیان میتوان از ترکیبات فسفره استفاده کرد .

سوسک برگخوار لوپروس Luperus Sp

حشرات کامل این آفت باریک و کشیده و با بالپوش هایی به رنگ سبز متالیک و شاخک های ۱۱ بندی میباشند . حشرات ماده ی این آفت به طول ۳ تا ۴ میلی متر و بزرگ تر از حشرات نر هستند . حشرات کامل با تغذیه از گل ها ، جوانه ها و برگ ها ی درختان سیب خسارت غیر قابل جبرانی به آنها وارد میکند .

حشرات کامل در نیمه ی اول اردیبهشت ماه ظاهر میشوند و پس از تغذیه ، جفتگیری میکنند و تخم میگذارند . تخم های این آفت زرد رنگ هستند و بصورت انفرادی ویا دسته های ۳ تا ۴ عددی گذاته میشوند . این آفت در حال حاضر تنها در شهرستان سمیرم وجود دارد .

سوسک برگخوار فندق Luperus Sp

آفات برگخوار

آفات برگخوار

حشرات کامل این آفت ۲/۳ تا ۰/۵ میلی متر طول دارند . سر ، سینه و بال پوش ها و بدن به رنگ سبز یا آبی تیره و پاها به رنگ قهوه ای روشن میباشد . زمستان گذرانی آنها بصورت حشره کامل در پناهگاه های مختلف انجام میشود .

اوایل بهار از پناهگاه خارج گشته و شروع به تغذیه از برگ ها میکنند . این آفت تنها از روی فندق جمع آوری شده است و درصورت طغیان خسارت شدیدی ایجاد میکند .
راه های کنترل آفات برگخوار

این آفت دایمی نیست ،بنابرین تنها راه دفع و کنترل آنها با یکبار سمپاشی در سال های طغیان میباشد .

آفات برگخوار: پروانه ها

پروانه ی برگخوار درختان میوه Swammerdamia Pyrella

آفات برگخوار

آفات برگخوار

حشره ی کامل این آفت ، پروانه ی کوچکی است که رنگ بال های رویی آن قهوه ای رنگ با نقش های مختلف میباشد . این حشره با تغذیه از پارانشیم برگ ها ، باعث خسارت میشود .

این حشره روی ارقام مختلف سیب و گیلاس ، گوجه سبز ، آلو و زرد آلو خسارت ایجاد میکند . باغداران برای کنترل آنها سم پاشی اختصاصی انحام میدهند .
پروانه برگ خوار مرکبات Papilio demoleus L.

آفات برگخوار

آفات برگخوار

نام دیگر این حشره دم چلچله نیز میباشد . این حشره تنها به مرکبات آسیب میرساند . لارو ها به سرشاخه ها و برگ های جوان حمله میکند . این پروانه بزرگ و زیبا که عرض آن با بال های باز حدود ۸۰ میلی متر میباشد .

دارای بال های جلویی به رنگ قهوه ای تیره با لکه های زرد و بال های عقبی قهوه ای رنگ هستند .
تخم های این حشرات گرد و صاف هستند . لارو های نوزاد قهوه ای تیره تا سیاه و لارو های کامل دو نوار قهوه ای و یک جفت زایده در پشت قفسه سینه دارند .
زمستان گذرانی این حشرات به صورت شفیره میگذرد . حشرات ماده تخم های خود را در سطح رویی برگ های جوان و جوانه های مرکبات به صورت انفرادی و گاهی دو تایی قرار میدهند .
راه های کنترل آفات برگخوار

لارو های این حشرات با تغذیه از برگ ها ، درخت را لخت میکنند . در صورت خسارت در فروردین و اردیبهشت ، با مشاهده ی اولین لارو های جوان روی برگ میتوان با مالاتیون ۵/۵۷ درصد به نسبت دو در هزار و یا مخلوط پودر و تابل کارباریل و فسفا میدون ۵۰ درصد به نسبت ۲۰۰ گرم در یک صد لیتر آب استفاده کرد .
پروانه ی برگخوار خاکستری پسته Thaumatopoea solitaria

عرض این پروانه با بال های باز حدود ۳۵ میلی متر و دارای شاخک های بلند میباشند . این پروانه ها زرد رنگ هستند و پشت سینه هایشان پوشیده از کرک های خاکستری رنگ میباشد. رنگ بال های جلویی عموما خاکستری و با بال های عقبی سفید و به طور نقطه ای پوشیده از موهای سفید است .

لارو های بالغ این حشرات به طول ۲۵ تا ۲۸ میلی متر میباشد و به رنگ زرد مایل به نارنجی و لارو های سنین کوچکتر کم رنگ هستند . سر لارو سیاه رنگ و به شکل Y میباشد .

زمستان گذرانی این آفات به صورت تخم بر روی شاخه و تنه ی درخت میگذرد . لارو های سنین یک و دو در طول شبانه روز روی درخت مستقر هستند در صورتی که لارو های سنین بعدی روز ها در زیر کلوخه ها استراحت میکنند و شب ها برای تغذیه بر روی درخت بر میگردند .

لارو های جوان از برگ های جوان و لارو های مسن از برگ های مسن تغذیه میکنند و فقط رگبرگ های اصلی را باقی میگذارند . دوره ی لاروی حدود ۵۵تا ۶۰ روز است و نهایتا برای شفیره شدن عمق ۱۵ تا ۲۵ سانتی متری درون خاک رفته و در پیله های قهوه ای رنگ تبدیل به شفیره میشوند .

ظهور پروانه ها در شهریور ماه رخ میدهد و پس از جفتگیری روی شاخه ها و تنه تخم های خود را به صورت دسته جمعی میگذارند و روی آن ها را با ترشحات خود می پوشانند . این تخم ها زمستان را به همین صورت سپری میکنند . تعداد تخم های هر پروانه به ۲۰۰ تا ۲۵۰ عدد میرسد .

پروانه ی جوانه خوار رکورواری Recurvaria nanella

مشخصات
عرض این حشره با بال های باز حدود ۵/۱۰ تا ۱۲ میلیمتر میباشد و دارای شاخک ها ی سفید با حلقه های سیاه هستند . بال های رویی پوشیده از فلس های سفید و سیاه که در کل ظاهری خاکستری رنگ به بال ها داده است .

تخم های بیضوی شکل این حشره زرد رنگ و پوشیده از مو های کوتاه به طول ۴/۰ میلیمترمیباشد . لارو ها در سن اول زرد رنگ و ه تدریج قرمز میشوند . در مرحله ی پیش شفیرگی به رنگ سبز فیروزه ای کثیف در میایند .

زیست شناسی
زمستان گذرانی این حشره بصورت لاروهای سن دوم و در داخل پیله های نازک و سفید رنگ در زیر شکاف ها و پوستک های روی تنه و شاخه ها طی میشود . لارو های زمستان گذران به رنگ قرمز متمایل به نارنجی میباشند .

زمانی که انتهای جوانه ها برای شروع فعالیت متورم گشته و باز میشوند ، لارو های زمستان گذران از پیله ای خود خارج میشوند . شروع تغذیه ی لارو ها از جوانه ها ، با سوراخ کردن محل اتصال جوانه به شاخه میباشد . سپس لارو ها به تغذیه از اعضای برگ و گل میپردازد .
زمانی که برگ ها ظاهر شود ، لارو با ایجاد تار هایی آن ها را به هم میدوزند سپس از برگ های به دوخته شده تغذیه میکنند . خسارت لارو در این مرحله مهم تر و شدید تر از مرحله ی نوزادی و ایجاد دالان در برگ ها میباشد .

لارو ها در اواخر اردیبهشت ماه وارد مرحله ی پیش شفیرگی شده و به دور خود پیله ی سفیدی میتنند . این مرحله حدود ۱۰ تا ۱۵ روز طول کشیده و در هر جای مناسبی مانند روی تنه و یا شاخه ی درختان و حتی روی خاک پای درختان انجام میشود .

اولین تغذیه ی لارو ها به صورت مینوز واز پارانشیم صورت میگیرد .این لارو ها بعد از گذراندن مدت کوتاهی به سن دو رسیده ، سپس تا بهار سال بعد به همان صورت میگذرانند .
کنترل
برای مبارزه با این آفت لازم نیست از ترکیبات شیمیایی استفاده کنید . در صورت نیاز میتوان با A.rosanus ویا حتی لیسه ی سیب یک جا و هم زمان مبارزه نمود

 

آفات برگخوار

آفات برگخوار

آفات برگخوار : کرم ها

کرم های خاکستری جوانه خوار یا شب پره های زمستانه جنسScotia

این حشرات زمستان را به صورت لارو سنین مختلف و گاهی به صورت شفیره نیز در داخل خاک میگذرانند . این حشرات روز ها را در پای نهال ها به استراحت گذرانده و شب ها به فعالیت میپردازند . در فصل بهار پروانه ها ، در سطح بگ ها تخم گذاری میکنند و تخم ها بعد از یک هفته باز میشوند .

در سال ۳ تا ۴ نسل دارند و هر نسل به طور متوسط حدود ۵۰ روز طول میکشد . لارو های جوان ، روز ها درعمق ۱ تا ۵ سانتی متری خاک به سر میبرند و شب هااز پناهگاه خارج میشوند و به تغذیه از برگ های نهال ها میپردازند .
کنترل آفات برگخوار
مبارزه با علف های هرز خزانه برای کاهش تراکم این آفت ها
استفاده از طعمه در هنگام غروب در پای نهال ها زیر نظر کارشناس

کرم جوانه خوار Archips podanus Scop.

این پروانه با بال های باز حدود ۱۸ تا ۲۵ میلی متر طول دارد . بال های رویی در کل قهوه ای روشن و در نر ها روی این بال ها لکه های مشخصی دیده میشود . بال های زیری در نیمه اول به رنگ خاکستری و در نیمه ی دوم به رنگ نارنجی میباشند .
طول لارو ها پس از مدتی رشد کامل تا ۲۰میلی متر میرسد و رنگ آنها مایل به سبز با سر قهوه ای براق و پلاک سینه قهوه ای تیره است . لارو ها از اعضای داخلی جوانه ها تغذیه میکنند .

آفات برگخوار: نرم تنان

راب بزرگ خانگی (لیسک خاکستری) Parmacella ibera (Eichw)

مشخصات
طول بدن آنها هنگام کشیدگی حدود ۱۰۰ تا ۱۱۰ میلی متر میباشد . رنگ عمومی بدن در مناطق پست ساحلی نخودی مایل به قهوه ای روشن و یا خاکستری تیره با مخلوط و نوار های نا منظم قهوه ای سوخته میباشد .

مانتل با پوشش بدن ، بزرگ ف تقریبا بیضس شکل و گوشتی میباشد و بخش جلویی پشت جانور را میپوشانند . سطح خارجی آن دانه دانه است . مجرای تنفسی در نیمه ی عقبی پهلوی راست مانتل قرار دارد .

سوراخ تناسلی در پهلوی راست حیوان و نزدیک به شاخک های چشمی واقع شده اند . صدف در این گونه تحلیل رفته است و به صورت صفحه ی محدبی شکل در آمده اند . جانور در حالت استراحت و یا در حالت تنش بدنش را جمع میکند و تمام بدنش را در زیرمانتل قرار میدهد . این آفت در مناقط مرطوب و معتدل موجود میباشد .
زیست شناسی
این جانور از نظر جنسی ، هرمافرودیت میباشد . لیسک های بارور شده از هم جدا میشوند و هر کدام در زیر برگ های مرطوب و پوسیده ی پای درختان ، داخل شکاف های سطحی کف باغ ها ، زیر سنگ ها و کلوخ ها تخم ریزی میکنند .

تخم ها به صورت دسته ای که با لعاب لزج به یکدیگر متصل هستند دیده میشوند . قطر هر تخم یک و طول آن ۳ میلی تر میباشد . نوزادان کروی شکل بوده و دارای صدف میباشند .

جفتگیری این جانوران در اواسط فروردین تا اوایل اردیبهشت ماه صورت میگیرد و حدود ۲۵ تا ۲۸ روز بعد تخم ریزی انجام میشود . نوزادان پس از خروج تا خنک شدن هوا غیر فعال میمانند و در اواسط شهریور و با خنک شدن هوا شروع به فعالیت میکنند .
این آفت از تمام قسمت های برگ تغذیه میکنند . در برخی از مرکبات به خصوص نارنگی ، با تغذیه از میوه ها و ایجاد سوراخ در آنها موجب پوسیدگی و ریزش در آنها میشود . فعال آنها معمولا از غروب آفتاب شروع میشود و روز ها در زیر سایه ها به استراحت مبپردارند .

آفات برگخوار

آفات برگخوار

حلزون قهوه ای مرکبات Coucasotachea lencoranea

مشخصات
این جانور دارای صدف کوتاه و پهن میباشد و دیواره ی آن محکم و ضخیم است ، رنگ آن قهوه ای مایل به زرد و دارای ۵ شیار تیره تا سیاه میباشد . دهانه ی صدف تقریبا مدور یا بیضی و قطر صدف ۲۰ تا ۳۲ میلی متر میباشد .
زیست شناسی
این حلزون در شمال ایران دارای یک نسل میباشد. زمان جفتگیری آن پاییز است و به صورت هرمافرودیت تولید مثل میکند . برای تخم ریزی به لانه هایی به عمق ۳ تا ۴ سانتی متر میروند و پس از تخم ریزی روی لانه های خود را با خاک میپوشانند .

تخم های خود را به صورت دسته هایی ۵۰ عددی در لانه قرار میدهند و به این منظور لانه هایی به قطر یک سانتی متر میسازند . تخم هایشان سفید رنگ و به قطر ۳ میلی متر میباشد . دوره ی جنینی آن ها ۲۴ روز میباشد.صدف نوزادان دارای یک پیچ بیشتر نمیباشد و بعد از یکسال بالغ میشوند .

طول زندگی هر حلزون ۵ تا ۶ سال میباشد . بیشترین فعالیت لارو ها در بهار میباشد و از پهنک برگ ها تغذیه میکنند . آثار خسارت آنها به صورت پارگی و سوراخ هایی با قطر های مختلف روی برگ ها به چشم میخورد .

حلزون کوچک مرکبات (حلزون سفید باغ ها ) Helicella candeharica

مشخصات
این جانور دارای صدف هایی به قطر ۶ تا ۹ و پهنای ۱۲ تا ۱۵ میلی متر میباشد . صد این حلزون دارای ۵/۵ پیچش میباشد . این صدف های کروی شکل ، سفید رنگ و دارای نوار های قهوه ای پهن میباشد . هر چه به راس صدف نزدیک میشویم این نوار ها باریک تر میشوند .

زیست شناسی
در فصل تابستان ، این حلزون در مناطق گرمسیر به خواب تابستانه میروند و در مناطق سردسیر به زیر خاک میروند . تخم ریزی آنها به طور متوسط حدود ۲۶ روز پس از جفتگیری میباشد ، سپس تخم های خود را در داخل خاک به خصوص خاک های نرم قرار میدهند و سپس روی آنها را میپوشانند .

دسته ها ی تخم حدود ۴۲ عدد میباشد که پس از ۳ تا ۴ هفته تفریخ میشومد . نوزاد ها پس از تفریخ شروع به تغذیه از برگ ها نموده و با گرم شدن هوا در اوایل تیر ماه به استراحت میپردازند . این حلزون علاوه بر مرکبات میزان های دیگری از جمله ، علف های هرز ، درختان میوه ی هسته دار و انجیر و غیره دارند.خسارت آنها در خزانه و همچنین در نهال های تازه کشت شده بسیار زیاد میباشد .

حلزون کوچک مرکبات جنوب Monacha schotti

آفات برگخوار

آفات برگخوار

مشخصات
این حلزون کوچک دارای قطر ۶ و ارتفاع ۱۱ میلی متر میباشد . ۵/۵ تا ۵/۶ پیچش دارد و رنگ صدف سفید که دیواره های نازک و شیار های مورب تیره مایل به قهوه ای دارد . شکل صدف کروی متراکم و دهانه ی صدف بیضی شکل و ناف آن کوچک میباشد .
زیست شناسی
این گونه از حلزون یک نسل در سال دارد و دوره ی فعالیت آن از اواخر مهر شروع و تا اوایل اردیبهشت ادامه دارد و در روز های گرم سال به استراحت میپردازد و با ترشح موکوس جلوی دهانه ی صدف را مسدود میکند . تغذیه بعد ازغروب آفتاب وبیشتر در شب ها صورت میگیرد .

تخم ریزی اینگونه در دی ماه و در اوایل بهمن ماه به صورت دستجات ۳۰ تا ۵۰ عددی انجام میشود . این تخم ها ۲۰ تا ۳۰ روز پس از تخم ریزی تفریخ میگردند. خسارت این حلزون در سایه های درخت و نقاط مرطوب به نسبت بیشتر میباشد .
کنترل و مبارزه با نرم تنان
برداشت حلزون یا راب با دست و معدوم کردن آنها: در این روش با جمع آوری حلزون های بالغ قبل از تولید مثل باعث کاهش جمعیت آنها می شود
استفاده از مس :حلزون و راب در تماس با مس دچار شک میشود بنابراین روش خوبی برای دور کردن آنها از باغچه ها و یا گلدان ها میباشد . بدین منظور نواری به عرض حداقل ۶ سانتی متر به تنه درخت یا گیاه مورد نظر درارتفاع بیش از ۳۰ سانتی متری از سطح زمین بسته میشود . سپس لبه های بالایی و پایینی آن ، به موازات زمین برگردانده میشوند .
شکارچیان طبیعی : مرغ و خروس ،اردک ، لاکپشت ، موش و بعضی از پرندگان و همچنین مار ها ، حلزون و راب ها را شکار میکنند . این روش در روستا ها به راحتی امکان پذیر میباشد .
استفاده از گیاهان دور کننده : استفاده از مریم گلی نعناع تاثیر خوبی در دور کردن حلزون ها و راب ها دارد
اسپری کردن مخلوط مساوی آب و سرکه باعث ازبین رفتن آنها میشود
استفاده از ترکیب معدنی فسفات آهن (با نام تجاری فیکول ) با دز ۵ گرم درمتر مربع ، طعمه جدیدی است که در سال های اخیر جهت کنترل نرم تنان در کشور به اثبات رسیده است.

منبع : طراحان منظر

Save

Save

0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟
در گفتگو ها شرکت کنید.

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *